Alle – ledere som medarbejdere – ønsker et dynamisk, meningsfuldt og berigende arbejdsliv, hvor trivsel og udvikling er en del af hverdagen. Vi bidrager alle til at skabe trivsel for os selv, og tíl at arbejdspladsen som helhed fungerer. Ønsket om, og viljen til at bidrage til, at der er trivsel i arbejdslivet, går igen hos os alle.

Alligevel oplever vi fra tid til anden, at trivslen og væksten udfordres. Det kan være svært for os at tænke nyt i en rutinepræget hverdag. Eller det kan skabe usikkerhed hos os at slippe noget gammelt, før vi har set, at noget nyt kan bære. Vi kan blive i tvivl, om vi gør det godt nok, om vi gør det, som forventes af os, og om vi kan blive ved med at følge med.

De opgaver, der lander på mit bord, handler om at udvikle mennesker og deres arbejdspladser. Det kan gøres ved at tage fat hos den enkelte leder eller medarbejder, gennem teamet og hele virksomheden. Ved at udfordre perspektiver og værdier. Og ved at støtte menneskers evne og vilje til at tage lederskab og medansvar for helheden – uanset om de er ledere eller medarbejdere. Hvad enten jeg arbejder med et enkelt menneske, et team eller en hel virksomhed, så tænker jeg i hele organisationens perspektiv.

En forudsætning for at virksomheder lykkes, og at medarbejdere og ledere trives, er den frugtbare relation. Derfor vil mit udgangspunkt altid være relationerne mellem de mennesker, der samarbejder om at skabe trivsel, udvikling og vækst.

På disse sider kan du få et overblik over, hvilke opgaver og processer jeg kan bidrage til, og hvilke metoder jeg benytter mig af. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere.