DEPRESSION skal bekæmpes med samtaler

I de fleste menneskers liv kan der komme perioder af nedtrykthed og naturlig sorg. En sådan periode med nedtrykthed kan for nogle være et signal om at tage det mere roligt, tænke over  livet og forsøge at ændre på forhold der ikke er tilfredsstillende.

Hvis du lider af en mere permanent nedtrykthed, hvor du det meste af tiden føler dig ked af det og trist, har du måske en depression. En depression har forskellige sværhedsgrader fra den lette til den middelsvære og til den svære depression.

Der er forskellige symptomer

Der er forskellige symptomer du skal være opmærksom på, hvis du lider af en depression. Den deprimerede har svært ved at glæde sig over noget.

  • Du har tabt interessen for det, du plejer at være optaget af.
  • Du føler det som om du ingen kræfter har og du kører hurtigt træt.
  • Din selvtillid vakler og du føler dig ikke mere lige så god som andre.
  • Du går og bebrejder dig selv og får let skyldfølelse.
  • Du har svært ved at tænke klart og træffe dagligdags beslutninger.
  • Du føler dig urolig og rastløs.
  • Du har svært ved at falde i søvn og vågner flere gange i løbet af natten.
  • Du vågner tidligere end du plejer og så begynder tankerne om, hvordan du skal komme igennem den nye dag som på det nærmeste truer dig. Måske har du tabt i vægt eller, omvendt, din appetit er blevet større og du har taget på.

En depression er en pinefuld tilstand

En depression er en pinefuld tilstand men med den rigtige behandling vil den altid forsvinde. Mange mennesker går alt for lang tid med en pinefuld følelse af tristhed. Nogle forsøger at bortforklare eller bagatellisere problemerne og slår det hen med, at der bare skal gå lidt tid eller at ferien nok skal hjælpe, osv. Det er ærgerligt og trist, når der nu findes god hjælp og behandling.

I min praksis

I min praksis arbejder jeg med personer med depression ud fra den antagelse, at det er tankerne der skaber vore følelser. Det er de negative tænkemåder, holdninger og antagelser du skal arbejde med. Det er vigtigt at få vendt det negative syn på dig selv, på omverdenen og på fremtiden. Samtidig arbejder du med dine relationer forstået som forholdet til din ægtefælle, dine børn, familie og andre som står dig nær og som spiller en vigtig rolle i helbredelsen.

Du vil føle en utrolig lettelse ved at mærke, hvordan følelsespresset ændres, når du bliver i stand at gennemskue dit eget mønster og derefter handle på nye og mere livgivende måder.