I dette afsnit vil der blive beskrevet de to typer af testteori, henholdsvis Klassisk og Moderne testteori.

Klassisk testteori

I klassisk testteori er man af den opfattelse, at ved enhver test findes tilfældige fejl (Random error), sande score (True score) samt den observerede score (observed score). Grundsætningen ser derfor således ud :

X (observerede score) = t (sande score) + e (tilfældige fejl)

Som det ses af den ovenstående sætning gælder det derfor om i klassisk testteori at forsøge at fjerne alle de tilfældige fejl, således at den observerede score bliver det sande resultat. Ifølge Carmines & Zeller medfører det en høj reliabilitet i tests, hvis de tilfældige fejl der opstår ikke er systematiske. I klassisk testteori benyttes blandt andet retestreliabilitet for at sikre pålideligheden af en test, idet man ved retestreliabilitet får testpersoner til at tage testen igen, for at se om der er forskel mellem testresultaterne.

Moderne testteori

Moderne testteori er primært bestående af Item-Response Teori modeller, hvilket er matematiske formler der benyttes til tests, for at optimere den psykometriske kvalitet. Dermed er Item-Response Teori er en betegnelse for alle de modeller som hører under Item-Response Teorien kategorien, og ikke en model i sig selv. I Item-Response Teorien analyseres hvert enkelt item i en test for at finde frem til hvor der opstår fejl i det enkelte afsnit eller spørgsmål og karakteristika for fejlene, således at de kan rettes op på. Derudover fokuseres der på de latente træk i de enkelte items.

Sammenligning mellem klassisk- og moderne testteori

Der er store ligheder mellem klassisk- og moderne testteori, idet at de begge er værktøjer til at forbedre den psykometriske kvalitet i en test. De kan både benyttes hver for sig, men det mest valide er at benytte både moderne og klassisk testteori i testning og udvikling af en test.

Forskellen mellem klassisk- og moderne testteori er, at mens der i den klassiske testteori ikke fokuseres på de enkelte items i en test, er moderne testteori baseret på at finde frem til de enkelte items som skaber bias i en test.

Dette betyder at analyseres og udarbejdes en test på baggrund af den klassiske testteoris metoder viser resultatet blot hvorvidt hele testen er valid og pålidelig, men resultatet viser intet om hvorvidt det er hele testen der ikke er god, eller om det blot er enkelte items i testen. Derfor er moderne testteori, Item-Respons Theory, blevet populært, idet man ved analyse af test kan finde frem til præcis de items som medfører at testen ikke valid og pålidelig. Ved at se på det enkelte item kan det også vurderes om hvorvidt en testperson forsøger at snyde i testen, idet der i et sådan tilfælde vil forekomme store udsving.

En af ulemperne ved moderne testteori er at det kræver kendskab til komplicerede matematiske modeller, mens at den klassiske test teori er nemmere at benytte, uden større kendskab.

Læs mere om det gode ved samtaleterapi her.