Når mennesker har brug for hjælp

Når mennesker har brug for hjælp til at komme videre i livet eller ud af en krise – så kan en samtale med en terapeut være en god mulighed.

Nogle mennesker har oplevelser med i bagagen, som gør, at deres liv er svært og tungt. Man kan have været ude for noget ubehageligt, måske et sygdomsforløb, en ulykke, et tab, et  omsorgssvigt, som man har behov for at få bearbejdet.

Andre oplevelser kan være modløshed, problemer i parforhold, jalousi, stress, angst, usikkerhed, ensomhed, jobproblemer, eksistentielle kriser og at finde en mening med livet.

Terapi er et værdifuldt redskab, når livet går os imod, eller når vi har brug for hjælp til at komme videre fra en fastlåst situation. Det kan være et redskab til øget bevidsthed om os selv og vores personlige udvikling og vores egne ressourcer. Det er raske personer, som er i stand til at tage ansvar for deres egne handlinger, der kan indgå i et forløb.

Afklaring, bevidsthed, udvikling

Afklaring, bevidsthed, udvikling, kontakt til dybere sider af sig selv og sine ressourcer, nysgerrighed, livskraft,  mening med livet og forståelse for sammenhænge og derigennem støtte, tid, ro, opmærksomhed og omsorg.

Jeg henvender mig til børn, unge og voksne, der ønsker at arbejde seriøst og kreativt med deres personlige eller professionelle udvikling.

Terapi forløb

Et terapiforløb kan forstås som en rejse – i hvem DU er, i DIN historie, og hvordan DU lever dit liv. Terapien skal være en god og energigivende oplevelse, og der skal komme noget godt ud af det.

Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klient og terapeut. Både du og jeg  deltager i arbejdet, hvor du er hovedpersonen, hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig.

Psykoterapi består af regelmæssige møder gennem kortere eller længere tid, fra nogle uger op til flere år.