Terapeutiske samtaler i Kolding – Samtaleterapi

Terapeutiske samtaler i Kolding - Samtaleterapi

Jeg tilbyder indivividuel terapi og Terapeutiske samtaler i Kolding til unge og voksne, parterapi, familietarapi, familie rådgivning og coaching. Jeg har terapeutiske samtaler med mennesker der har lidt tab, som har en depression, der ikke kan overkomme en sorg, eller som har andre psykiske problemstillinger, og derfor kan have behov for terapi. Jeg har par i terapi, der har problemer og udfordringer i deres indbyrdes relation. Ligeledes arbejder jeg også med familieterapi, hvor familien har problemer og konflikter i deres nære relationer. Sommetider går konflikterne i baglås, og man har brug for terapi til at komme videre i livet.

Til kamp MOD: stress, sorg, depressioner, fobier, kriser, angst, etc

Individuel terapi Kolding

Individuel terapi Kolding

Igennem Samtaleterapien kan vi afhjælpe mange problemer vi mennesker går og tumler med. Det er i mere end 80% af alle tilfælde tanker, der skaber et psykisk nedbrud. Derfor er samtalen med til at åbne op og gøre tankerne synlige. Få dem frem i lyset, så de ikke får lov til at gemme sig i sjælen og æde ens energi og styrker. Når tankerne sættes fri, vender energien og livskvaliteten tilbage. Nogle af de problematikker vi arbejder med via samtaleterapi (psykoterapi) kan være:

 • Stress, depression eller sorg
 • Problemer i diner nære relationer, forældre, børn, søskende eller andre?
 • Tristhed: føler du dig ofte trist og ked af det uden egentlig at vide hvorfor?
 • Lavt selvværd/selvtillid
 • Parforholdsproblemer
 • Angst

Parterapi Kolding

parterapi

Hvad gør jeres parforhold til der hvor i er? Går i og tumler med emner hver i sær i ikke vil belemre den anden med? Har en af jer svært ved at sætte ord på hvad i gerne vil ændre i jeres parforhold? Vi mener at samtaleterapien kan være med til at åbne op og skabe en bedre forståelse og kommunikation for jeres parforhold.

Nogle af de emner vi ofte runder ved parterapien kan være:

 • Generel utilfredshed i forholdet
 • Føler en af jer ikke set eller hørt.
 • Mange uløste konflikter
 • Manglende lyst til sex
 • Mange skænderier.
 • Utroskab.
 • Mange mindre uenigheder.
 • At en af parterne eller begge mangler nærhed i forholdet.
 • I parterapi er det muligt at genopdage hinanden, tage sit eget ansvar på sig, og genfinde kærligheden

Der er altid en vej ud ….. samtale åbner op og lufter dine tanker

Familieterapi Kolding

Familieterapi Kolding

En familie består af mennesker og uanset alder og status, løber vi alle ind i livskriser. Det kan påvirke familien, børnene og vennerne. Ofte opstår disse problematikker fordi vi ikke får talt ordentligt sammen. En hverdag suser afsted og man sidder ikke altid sammen omkring middagsbordet og får talt om de mange større eller mindre problemer vi oplever i vores hverdage. Samtaleterapi kan åbne op og skabe den dialog i måske ikke selv magter at skabe i hverdagen. Nogle af de mener vi ser ofte er:

 • Der er en eller flere i jeres familie der mistrives.
 • I voksne har svært ved at kommunikere.
 • Der er mange konflikter i jeres familie.
 • I er usikre på hvordan i vil opdrage jeres børn.
 • I er en sammenbregt familie.
 • Der er mange konflikter mellem jeres børn.
 • I har svært ved at leve sammen, men stadig elsker hinanden.

Læs mere om familieterapi her

Familie rådgivning Kolding

Hvornår skal man søge familierådgivning?

Familie rådgivning er ikke nær så dybtegående, som familieterapi. I rådgivning, er det mig der rådgivere udfra min teoretiske og praktiske viden. Jeg rådgiver bl.a. udfra Jesper Juuls principper om anerkendelse.
Rådgivning er især givtigt, hvis du føler dig magtesløs og savner konkrete muligheder for at gøre tingene på en anden måde.

Typiske problematikker:

 • At i føler jeres barn har fået leder rollen i jeres familie?
 • At du/i føler jeres barn er styrende i forhold til sovetider, madvaner, hvad familien skal foretage sig osv.
 • Acceptere dit barn ikke et nej?
 • Har du svært ved at stå fast ved dine beslutninger?
 • Føler i ofte i skælder ud på jeres børn?
 • Har det været en stor omvæltning at blive forældre
 • Føler i ikke det er hyggeligt at putte jeres barn? Eller er i groet fast i et negativt mønster, hvor det tager for lang tid at putte, så i ikke har tid til at pleje jeres parforhold om aftenen?
 • Skal i skilles, og vil i gerne gøre dette i en god tone, så i fremover kan have et positivt samarbejde omkring jeres børn?
 • Er det svært at være en sammenbragt familie?

Jeg har ikke den endegyldige sandhed for jeres familie, den finder vi frem til via samtale og samarbejde.

Brug for hjælp til at komme videre? Læs mere om samtaleterapi her