Udgangspunktet i behandlingen er den enkeltes egen oplevelse

Udgangspunktet i behandlingen er den enkeltes egen oplevelse af de forskellige problemstillinger, hvorfor der indledningsvist vil blive sat fokus på at afklare disse.

Forventninger til samtaleforløbet

Dernæst vil der blive aftalt, hvad vedkommende ønsker at få hjælp til/arbejde med. Herudover vil det være vigtigt at tale om forventninger til samtaleforløbet. Jeg forsøger at hjælpe til at finde egne metoder eller egne måder at tackle problemerne på samt se på, og vurdere, konsekvenserne af de forskellige valg. Den enkeltes ressourcer og positive livserfaringer er mit udgangspunkt i dette arbejde.

Jeg arbejder med teoretisk referenceramme til kognitiv, systemisk  og psykodynamisk terapi, ligesom jeg anvender kropsterapeutiske teknikker.

Supervision

Jeg har mangeårig erfaring med supervision af såvel

  • Enkeltpersoner
  • Grupper
  • Psykologfaglig
  • Blandede faggrupper

Jeg arbejder indenfor såvel den systemiske, kognitive og den psykodynamiske teoriramme.

Debriefing

Af og til hænder det, at personalegrupper oplever store ulykker og katastrofer, død eller alvorlig skade hos kollegaer m.v.

Det kan være hjælpsomt at få talt hændelsen og de svære følelser og tanker som følger igennem i personalegruppen, i en struktureret form med en udenforstående professionel, for at forebygge unødige eftervirkninger.

Udviklingssamtaler

Flere arbejdspladser ønsker at give deres medarbejdere de bedste forudsætninger for at finde udviklingspotentialer.

Der kan være fokus på

  • Arbejdsprocesser
  • Stressforebyggelse
  • Samarbejdsrelationer
  • Sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv