Er det tilfældet at virksomheden ønsker at beholde det eksisterende team, er der også mulighed for at optimere teamarbejdet ved hjælp af teamudvikling og derved teambuilding.

Kursusudvælgelse

Mennesker har forskellige læringsstile, og derfor bør vi som individer også mødes med forskellighed i undervisningen. Dette betyder at hvis medarbejderne i en virksomhed, skal lære mest effektivt, skal deres individuelle læringsstil favoriseres. Ved hjælp af en psykologisk test kan medarbejdernes individuelle læringsstil kortlægges, og kurser kan vælges, således at deres læringsstil favoriseres. I mange virksomheder vælges kurserne uden bevist hensynstagen til de ansattes læringsstile.

Klarlægning af styrker og svagheder

I et team kan nogle mennesker blive holdt nede af andre teammedlemmer, og ved dette menes at andre er så ivrige med at bidrage med egne inputs, at de teammedlemmer der f.eks. er Idemand som deres naturlige teamrolle, ikke vil komme til. Klarlægger teammedlemmerne deres styrker, er teammedlemmerne i højere grad bevist om hvem der har erfaring og kompetence til de forskellige dele i projektarbejdet og det kan derfor forventes at teammedlemmerne giver plads til disse mennesker.

Ved klarlægning af teammedlemmernes teamrolleprofiler

Ved klarlægning af teammedlemmernes teamrolleprofiler, kan det også ses på om der mangler nogen teamroller og hvis dette er tilfældet, skal teamet være ekstra opmærksom på dette, ved at gøre en indsats for at udfylde denne rolle. I et team hvor der ikke er en afslutter, vil de have svært ved at få afsluttet projekterne, idet nye projekter ofte er mere interessante. Klarlægger teamet deres teamrolleprofiler kan de se og derved være opmærksom på at de skal gøre en ekstra indsats for at fylde den manglende teamrolle ud.

I et team hvor teammedlemmerne kortlægger deres teamrolleprofiler, kunne man forestille sig, at når de ser en medarbejder der har teamrollen Idemand, at de således fralægger sig ansvaret fuldstændigt ved idefasen. Derved opnås en modsat synergieffekt, i stedet for at være opmærksom på at Idemanden er effektiv, men også skal have inspiration og hjælp.

I et teamarbejde kan der være svagheder

I et teamarbejde kan der være svagheder der følger med teamrollen, som ikke altid kan være nemme for andre teammedlemmer at tolke. Derfor bør svaghederne diskuteres, således at teamet ikke misfortolker signaler i teamarbejdet. F.eks. kan det nævnes at en opstarter kan have et heftigt temperament, og er teamet ikke klar over dette kan det tolkes som om at vedkommende er irriteret på resten af teamet, mens vedkommende i virkeligheden agere pga. teamrollen.

Selv i teamarbejde er samtale og kommunikation essentiel.

Teamsammensætning

Psykologiske tests kan benyttes i forbindelse med et nyt team. Blandt andet Belbin testen er yderst brugbar til sammensætning af et team. Teams i danske virksomheder er ofte sammensat på baggrund af medarbejdernes arbejdsrolle og ikke teamrolle. Skal teamarbejdet fungere effektivt, er det vigtigt at de forskellige faser i et projektarbejde, fra idéfasen til finjusteringsfasen er dækket af medarbejdernes teamroller. Det største problem i forbindelse med teamarbejdet i danske virksomheder, er at projekterne aldrig bliver afsluttet. Sørger en virksomhed for at dets nye team indeholder en afslutter, er der stor chance for at teamarbejdet vil nå sit mål rettidigt.

Det er ikke kun virksomheder der kan drage fordel af at benytte psykologiske tests

Det er ikke kun virksomheder der kan drage fordel af at benytte psykologiske tests. Medarbejderne der indgår i et team, sammensat på baggrund af en psykologisk test, vil opleve at der er plads til at lige præsis dem og de kan derved også få lov til at yde optimalt. Dette er grundet i, at de andre i teamet yder de steder hvor er naturligst stærke, og teammedlemmerne vil således få lov til at yde det som de er bedst til, hvilket skaber øget motivation og tilfredshed hos medarbejderne. Test til teamsammensætning øger derved motivationen hos de ansatte.