Teamcoaching er coaching af hele teamet

Teamcoaching er coaching af hele teamet,  og det handler om den fælles identitet, kommunikationsstrategier, konflikthåndtering, hvilke historier der fortælles internt og eksternt i teamet, hvilken grad af ansvarlighed der hersker der, uskrevne regler etc.   Mit ønske er at skabe momentum og  balance hos den enkelte ved at fokusere på og bevidstgøre, hvilke værdier teamet handler efter. Min mission er at motivere og inspirere den enkelte medarbejder og teamet til at tage ansvar for sig selv og sin situation, sætte mål og nå dem.
Jeg arbejder for at gøre coaching og den coachende livsstil/den coachende kultur til en naturlig del af arbejdslivet.

Hvorfor teamcoaching ?

  • Fokus på resultater og på, hvordan teamet får skabt resultaterne i fællesskab.
  • Større glæde i arbejdslivet for den enkelte og generelt.
  • Definition af udfordringer og dynamiske løsninger.
  • Klare roller (hvem gør hvad?)
  • Større motivation samt indsigt i, hvad der motiverer den enkelte samt hele teamet generelt.
  • Indsigt i fordele og ulemper samt styrker og svagheder hos den enkelte samt hele teamet.
  • Teamet lærer hinanden bedre at kende – og opnår derved større forståelse og respekt for hinanden.
  • Teamet lærer at gribe bolden selv og bliver mere selvstændigt.
  • Teamet får arbejdsglæden og energien tilbage.
  • Afklaring, indsigt, handling!

Samtaleterapi i Kolding