Sundhedsprofiler

Sundhedsprofiler er et redskab til at fremme sundheden for den enkelte medarbejder eller for virksomheden generelt. Profilerne kan give et retvisende billede af virksomhedens sundhedstilstand ud fra analyse af medarbejdernes sundhed og livsstilsmønstre.

Virksomhedens Sundhedsprofil

Udarbejdelsen af Virksomhedens Sundhedsprofil er et vigtigt redskab for virksomheder, som gerne vil danne sig et overblik over medarbejdernes sundhed og trivsel.

Virksomhedens Sundhedsprofil er en rapport baseret på en anonym spørgeskema-undersøgelse i enten hele eller dele af virksomheden. På denne baggrund identificerer og prioriterer virksomheden i samarbejde med os, hvilke specifikke sundhedsfremmende tiltag, der bør iværksættes. Eksempler på dette kan være:

Eksempler

Frugtordning.
Sundere mad i virksomheden.
Kostvejledning og hjælp til vægtreduktion.
Rygeafvænning og rygepolitik
Mulighed for at dyrke motion i virksomheden.
Cykelordninger
Hjælp til ændring af medarbejdernes usunde livsstilsmønstre gennem udarbejdelsen af Personlige Sundhedsprofiler.
Trivselssamtaler

Formål

at give virksomheden et overblik over sundheden i virksomheden
at hjælpe virksomheden med at identificere og prioritere, hvor der bedst kan sættes ind for at skabe en sundere virksomhed samtidig med at tid og ressourcer udnyttes bedst muligt
at skabe mulighed for løbende at måle og vurdere udviklingen af sund-hedstilstande
mulighed for løbende at måle og vurdere udviklingen af sundhedstilstanden
at danne grundlag for udarbejdelsen af Personlige Sundhedsprofiler for de enkelte medarbejdere

Fremgangsmåde

Rent praktisk foregår udarbejdelsen af Virksomhedens Sundhedsprofil ved, at en konsulent fra os og evt. en arbejdsgruppe fra virksomheden sammen tilrettelægger forløbet og spørgeskemaets indhold. På baggrund af analyse af  spørgeskemaerne, vurderer vi sammen, hvilke sundhedsfremmende tiltag, der bør iværksættes.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen anbefaler vi normalt offentliggøres i virksomheden for at skabe synlighed og bevidsthed omkring sundheden i virksomheden.