Konceptet Sund Medarbejder

Konceptet Sund Medarbejder – Sund Virksomhed er udsprunget af en ide om at hvis virksomheden er sund, forstået på den måde at den tilbyder sund levevis og et godt arbejdsmiljø, vil medarbejdernes sundhed og trivsel øges og virksomheden dermed blive stærkere.

Virksomheden og medarbejderne kan i fællesskab udvikle synergi og øge produktiviteten men det forudsætter de rette omgivelser og overskud. Her er sundhedsfremme og forebyggelse et essentielt område idet sådanne tiltag vil føre til bedre arbejdsvilkår for medarbejdergruppen.

Konceptets gevinst for virksomheden

Konceptets gevinst for virksomheden er tydelig men det er ikke kun bedre arbejdsvilkår og øget trivsel det fører med sig, også et image om en sund og etisk arbejdsplads med en moderne virksomhedskultur, kan gøre den attraktiv for nye og fastholde nuværende medarbejdere.

Gevinsten for medarbejderne er selvfølgelig en sundere levevis og større velbefindende. Dette vil ikke kun have betydning på arbejdet men også i fritiden idet, de ”nye gode vaner” vil kunne tages med hjem og påvirke evt. familie til en generel sundere levevis.

Hvorfor skal virksomhederne bekymre sig om medarbejdernes sundhed:

Færre sygedage betyder større menneskeligt og økonomisk overskud.
Medarbejderne befinder sig en meget stor del af deres liv på arbejdspladsen. I en fortravlet hverdag tilegner de sig derfor også mange dårlige vaner på arbejdet.
Hvis alle medarbejdere og virksomheden støtter og hjælper hinanden med en sundere livsstil er det meget lettere at ændre sit liv til et sundere og gladere liv.
Det er billigere at forebygge frem for at reparere.
Tilfredse medarbejdere bliver i virksomheden og det betyder lav personaleomsætning.
Mange medarbejdere udsættes for passiv rygning på arbejdet uden at kunne fravælge det.
Medarbejderne bliver mere loyale, når virksomheden bekymrer sig om dem.
En god sund arbejdsplads har lettere ved at tiltrække nye sunde gode medarbejdere.

Følgerne af vores livsstil

100.000 danskere har type 2 diabetes uden at vide det.
80% af personer med diabetes er overvægtige.
Hos overvægtige voksne forekommer flere sygdomme oftere end hos normalvægtige. Fx. blodpropper i hjertet og hjernen samt forskellige kræft- og gigtformer.
Tobak, alkohol, mangel på motion og usund kost er årsag til 1/3 af alle dødsfald i Danmark.
Rygning bevirker at blodet lettere klumper sammen. Deraf større risiko for blodpropper.
Passiv rygning øger risikoen for lungekræft og hjerte-karsygdomme.
Børn af rygende forældre får oftere astma.
Passive rygere udsættes, for de samme skadelige og kræftfremkaldende stoffer, som rygeren selv udsættes for under rygningen.
12.000 danskere dør årligt som følge af deres rygning.
Rygere rammes ofte i deres bedste alder af lungekræft, rygerlunger, blodpropper eller hjerneblødninger.