Stress igennem længere tid er farlig

De fleste mennesker føler sig i perioder stressede. Det kan være på grund af et for stort arbejdspres eller der kan være problemer i familien som presser på. Forbigående stress er normalt. Er den stressede tilstand derimod vedvarende, er der grund til at standse op og tage din situation op til overvejelse. Stress som varer ved i måneder er farlig for dit helbred. Stress som ikke behandles kan føre til depression med betydelig forringet livskvalitet til følge.

Symptomer på stress udvikler sig som oftest langsomt

Symptomer på stress udvikler sig som oftest langsomt og derfor er mange ikke klar over, hvor alvorlig situationen kan være. Det første symptom på stress er som regel svigtende koncentrationsevne. Du føler at du overbelastes med informationer. Du får en følelse af, at du skal opfylde andres behov og at dine egne behov tilsidesættes. Du får svært ved at træffe beslutninger, alt går langsommere. Du får tendens til at trække dig tilbage i din egen verden og du mister måske kontakt til de kolleger eller familiemedlemmer som ellers stod dig nær. Du begynder at føle en udpræget træthed, manglende livskraft og mangel på engagement. Der kommer mærkbare fysiske symptomer: hovedpine, uro og muskelspændinger.

Hos de personer der lider af mærkbart stress

Hos de personer der lider af mærkbart stress er det min erfaring, at der næsten altid er problemer i parforholdet. Din partner er som regel den, der først mærker din belastede situation og sexlysten er for nedadgående eller næsten helt ophørt. På grund af de massive søvnproblemer, den megen rastløshed og uro vælger mange at dulme sig med alkohol.

Jeg har gode erfaringer med at tilbyde parterapi til personer der lider af stress. En engageret ægtefælles hjælp og støtte er en betydelig faktor i helbredelsen af din belastede og stressfyldte situation.