Stressbegrebet har mange forskellige betydninger

Stressbegrebet har mange forskellige betydninger, og der er stor variation med hensyn til, hvad der menes med begrebet stress.

I daglig tale bruges begrebet lidt i flæng, lige fra “at være stresset” = at have travlt, til “at gå ned med stress” = at være fysisk/psykisk syg.

Det engelske ord stress betyder belastning eller pres med henvisning til ydre faktorer i det fysiske eller sociale miljø, f.eks. arbejdspres, konflikter eller sammenhæng mellem arbejds- og privatsfæren.

Det kan ytre sig som irritabilitet og træthed, mere eller mindre konstant ulystfølelse og anspændthed ofte med depressiv eller aggressiv tilsnit. En ophobning af belastninger og pres over tid kan føre til en kronisk stresstilstand.

Men også indre faktorer, som f.eks. store krav og forventninger til én selv, kan resultere i en stresstilstand.

Der foregår til stadighed en omfattende forskning i stress, som i dag overordnet kan sammenfattes i et helhedsorienteret bio-psykosocialt stressbegreb.

Der er stor individuel forskel på, hvordan vi reagerer på pres og belastninger. Stressforskningen peger på, at evnen til at klare stress bl.a. hænger sammen med oplevelsen af at have ressourcer og kontrol over sit liv, positivt selvværd, social støtte fra gode venner og familie samt evnen til at slappe af i vanskelige perioder.

I behandlingsarbejdet er det dog ikke kun et spørgsmål om at lære at håndtere eller mestre stress, men også om at finde årsagen, dvs. de faktorer, som udløser stress-reaktionen og så vidt muligt mindske eller fjerne disse.