Hvad er skizofreni?

Man støder på ordet skizofreni i tide og utide. En del forbinder ordet med sindssyge og farlige mennesker, som er uden sans og samling. Uanset, hvordan man dog opfatter ordet på sindslidelsen, kan man stå ved siden af en skizofren person helt uden at vide det.

De fleste skizofrene er således på ingen måder til fare for sig selv eller for andre. Det udelukker dog ikke, at skizofreni er en alvorlig sindslidelse, som skal behandles. Hvad er skizofreni i grunden egentlig?

Stemmer og hallucinationer

I gamle dage gik skizofreni under betegnelsen ungdomssløvsind. Denne betegnelse blev senere erstattet af det sammensatte ord skizofreni, som er græsk og betyder spaltet sind.

I Danmark findes der ca. 15-20.000 mennesker, som lider af skizofreni. Der er ingen forskel på kønnene, men sindslidelsen opstår tidligst hos mænd. Skizofreni er en alvorlig sindslidelse, som kendetegnes ved en bestemt række symptomer.

De mest almindelige og fremkommende symptomer er: hallucinationer, vrangforestillinger, energiløshed, visuel og verbal indlæring, social tilbagetrækning, begrebsdannelse samt evnen til at fastholde og bearbejde information. Der findes dog ikke kun en form for skizofreni.

I Danmark arbejder man således ud fra fire hovedtyper, som hver har deres symptomer og kendetegn. Simpel skizofreni er kendetegnet ved ikke at have symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger. Hebefren skizofreni er meget skiftende og kendetegnes ved bizar opførsel og følelsesudtryk.

Kataton skizofreni kendetegnes ved bevægelsesforstyrrelser og positioner. Paranoid skizofreni er den hyppigst forekomne type, hvor den sindslidende hører stemmer, hallucinerer og udviser forfølgelsesvanvid. På verdensplan findes der ca. 45 millioner mennesker, som lider af skizofreni.

Kan skizofreni behandles?

Det er ikke med garanteret sikkerhed, at man kan udpege årsagen til skizofreni, men meget tyder på, at genetiske og miljømæssige faktorer er de mest sandsynlige årsager. Derfor er der en stor sandsynlighed og chance for at nedarve sindslidelsen.

Man er blevet bedre til at behandle skizofreni, blandt andet ved hjælp af antipsykotiske præparater. På den måde kan man helt fjerne symptomerne hos visse af de sindslidende, men sociale foranstaltninger spiller også ind, og væresteder, botilbud, terapi og kontaktpersoner er alle vigtige faktorer i behandlingen af skizofreni.

Antallet af skizofrene, der bliver kureret ligger på ca. en tredjedel af det samlede antal syge. En anden tredjedel oplever forbedring, og mange af disse kan fungere relativt normalt. Den sidste tredjedel kan derimod ikke behandles og vil lide af skizofreni hele livet.

Fakta

1. Skizofreni er den græske betegnelse for de danske ord: ”spaltet” og ”sind”.

2. Skizofreni kendetegnes ved en række symptomer, hvoraf hallucinationer og forfølgelsesvanvid er de mest kendte.

3. Lige mange mænd og kvinder får skizofreni. Dog får mænd diagnosen tidligere.

4. En tredjedel af skizofrene kureres fuldstændigt.