Selvforsvar handler meget om at kunne komme ud af en voldelig situation, eller helst undgå helt at komme i situationen. Uden at optrappe eller skabe farlige situationer.

Når man kigger på konflikt cyklusen kan man se at en voldelig situation ikke opstår af sig selv, men der er en optrapning. Denne kan være hurtig eller langsom – afhængig af situationen (The scenario dictates – Citat : Coach Tony Blauer), men den er der.

Det er i denne fase at man kan undgå at komme i en farlig situation. Ved at genkende signalerne og situationerne er det muligt at tage de tidlig valg om at undgå at komme i en voldelig situation.

Vold er fra arbejds tilsynet defineret til at være “Enhver fysisk eller psykisk kontakt eller handling, som den enkelte person oplever krænker hans eller hendes fysiske eller psykiske grænser”, så her side stilles den fysiske og psykiske vold, men typisk vil mange tænke at en voldelig situation være kun den fysiske del.

Men det at genkende og læse signalerne både hos modparten men også en selv vil man kunne agere hurtigere og undgå at komme op i konfrontations zonen.

For at gøre dette skal der arbejdes med den fase der foregår inden den voldelig konfrontation. Når denne fase er så vigtig for at undgå den voldelig konfrontation, burde man også bruge meget energi på denne fase. Samtidig burde det man lærer være en “naturlig” del(en rød tråd) af det man måtte gøre under den voldelig konfrontation, men ligeså meget for det som sker bagefter.

For enhver konflikt træning blive det vigtig at bruge tid på det som ikke er fysisk, og i følge konflikt cyklussen kunne man sige at 60% er ikke fysisk.