Tilbyd rygeafvænning og få gladere og sundere medarbejdere!
Mange rygere ønsker at stoppe. Det er med god grund, fordi et rygestop med-fører markante helbredsfordele. Ikke bare på længere sigt, men øjeblikkeligt. Udover, at et rygestop mindsker risikoen for en lang række sygdomme, øger det personens velbefindende og trivsel.
Vi hører således tit fra tidligere rygere, at de har fået mere tid og arbejder mere koncentreret, nu hvor de ikke længere bliver ‘forstyrret’ af nikotintrangen og “smøgpauserne”.

Rygestop i grupper Individuelle rygestopsamtaler

At stoppe med at ryge er for de allerfleste en meget svær proces, som kræver stor selvmotivation og støtte fra omgivelserne. Kollegaer kan ofte fungere som et effektivt netværk og støtte i forbindelse med rygestop. Derfor arbejder vi meget med kollektive rygestop på arbejdspladsen, hvor medarbejdere sammen gennemgår et rygestopkursus.

Grupper

En rygestop-gruppe består typisk af 5-15 medarbejdere, som mødes i 2 timer med en rygestopinstruktør en gang ugentligt. Forløbet strækker sig over 6 uger med 5 møder.
Ved hvert møde har instruktøren et eller flere emner, som er relevante i forbindelse med et rygestop. Dette er bl.a. fordele og ulemper ved rygestop, abstinenser, nikotinsubstitution, kost, helbredsfordele, kuliltemåling og langtids-vedligeholdelse af rygestoppet. For at støtte hinanden med rygestoppet imellem møderne laver vi ofte ”medarbejder-makkerpar”, der skal støtte og holde hinanden i ørerne, gennem den første svære tid.

Individuelt

Ved denne form for rygeafvænning mødes rygestopinstruktør og medarbejder i et forløb over 3-4 gange, i alt ca. 3 timer.
Ved første møde planlægges rygestoppet grundigt, og der sættes en rygestop-dato. Afhængig af medarbejderens behov diskuteres bl.a. emner som abstinenser, nikotin-substitution, kost, helbredsfordele, kuliltemåling, langtidsvedligeholdelse af rygestoppet.

Fordelen ved individuelle rygestopsamtaler er, at det samtidig er muligt at give en  koncentreret og meget personlig rådgivning.

Formål

at reducere antallet af rygere i virksomheden
at reducere medarbejdernes sygedage
at forbedre medarbejdernes trivsel