Psykoterapi

Føler du………

Tomhed
Forladthed
Ensomhed
Mindreværd
Angst

. Har du problemer med………

At leve her og nu
Mellemmenneskelig kontakt
Konfliktløsning
At sætte grænser
At stå ved dig selv
At fastholde dine synspunkter
Tvangsmæssig adfærd og tanker

Terapien appellerer til klientens ansvarlighed for eget for liv. Integrerer fortid og fremtid med nutiden, så livet leves her og nu. Målet er at føle sig mere levende og nærværende. Der arbejdes med kontakt, dvs mødet mellem mennesker. At være til stede og opmærksom.Gennem omsorg, indlevelse og konfrontation styres mod selvstøtte. Følelser og kropsfornemmelser er adgangen til en større selvforståelse og beslutninger om ændringer af reaktionsmønstre.

Din krop påvirker dine følelser, dine følelser påvirker dine tanker, dine tanker påvirker dine følelser, dine følelser påvirker din krop!!

Afspændingsbehandling

Afspændingsbehandling giver dig mulighed for at mærke din krop og kroppens signaler tydeligere. Det betyder, at du bedre kan gennemskue uhensigtmæssige vaner og ændre dem. du kan herved opnå en bedre spændingsbalance og en bedre kropsholdning. Du vil opleve en sammenhæng mellem krop og psyke.

Du modtager tryk ( ofte blide tryk ) og stræk i musklerne, du er opmærksom på, hvordan du mærker og oplever behandlingen. Denne proces foregår i tæt sammenspil mellem dig og afspændingspædagogen.

SELVVÆRD

Han har et godt liv. Bor et et dejligt sted, er gift og har børn. Hans job er nogen gange rutinepræget, men også spændende og udviklende. Set udefra har han et velfungerende, måske ligefrem misundelsesværdigt liv. Alligevel har han ofte en følelse af ubehag: ” Jeg har det ikke godt, jeg føler mig utilstrækkelig, er ikke glad for mig selv. Jeg føler mig ofte trist og smådeprimeret. Det svinger meget, f.eks. bliver jeg glad, når jeg går en tur ved vandet eller i skoven, men er trist, når jeg har været til et arrangement på min søns skole eller i min datters børnehave.

Det handler om min selvfølelse. Den er ikke god. Jeg forventer ikke at være glad hele tiden, men jeg vil gerne af med min dårlige selvfølelse. Blive mindre trist. Jeg siger til mig selv, at jeg ikke har noget at være trist over, at jeg har et godt liv og er god nok som jeg er, men det virker ikke. Ubehaget og tristheden kommer alligevel. Det er også svært at snakke med nogen om det. Jeg synes, det er pinligt. Tænk at skulle indrømme, at jeg har mindreværdskomplekser!!”

MINDREVÆRDSFØLELSE:

” For mig er livet en stille kamp for ikke at blive overvældet af mindreværdsfølelse og sorg. Følelserne er der hele tiden, nedenunder mit smilende ydre og min glæde over kæresten og børnene. Der er ting i mit liv som bekymrer mig, gør mig utryg og forringer min livskvalitet, men det er mindreværdet og sorgen, der trænger sig på og gennemsyrer hele mit liv og min måde at forholde mig til mit arbejde, mine venner, min familie og lokalsamfundet på.

Hvor kommer det fra?

Selvom jeg får mit drømmejob, får min kæreste til at ændre sig, osv. osv. bliver jeg så lykkeligere? Nej, der er noget, jeg mangler: den basale tro på, at jeg har ret til at være her, at jeg er ok, at jeg er god til det, jeg laver, og at nogle mennesker holder af mig. Som det er, føler jeg en barriere mellem andre mennesker og mig selv.

Jeg føler mig svag, ydmyg og søgende, søgende eller rettere higende efter nærvær. Efter nærvær, der heler mine sår og får mig til at føle mig værdsat. Jeg søger den dybe kontakt, og samtidig er jeg bange for at blotte mig, vise min sårbarhed, for tænk hvis den anden foragter mig for det, så vil jeg igen føle mig mindreværdig. Jeg føler mig ensom, fordi jeg ikke tør dele mine tanker og følelser med andre.

Hvad fanden er det, der er foregået i mit barndomshjem, som jeg ikke kan huske?

Som fik mig til at frygte andres foragt og afvisning? Som får mig til stadig at føle mig som et lille barn, der krummer mig sammen for ikke at fylde noget og for samtidig at beskytte sig? Gør det mig lykkeligere at finde ud af det, får det min mindreværdsfølelse til at forsvinde? Det gør mig lykkeligere at turde vise mit indre, at udtale mine tanker overfor en person, jeg har tillid til ikke fordømmer mig.”

Ensomhed

” Jeg er ikke alene, jeg har mand og børn. Jeg arbejder med mennesker på forskellig vis, så jeg har daglig kontakt med mennesker. Men jeg føler mig ensom, det er en indre ensomhed. Jeg er alene med mine tanker, følelser og med min dyberegående faglighed. Jeg savner nogle at dele med. Savner en en gensidig forståelse på et dybere plan.

Min mand, mine børn og mine venner opfylder ikke dette behov hos mig. Jeg forventer det heller ikke. Jeg tror, der skal noget andet til. Men det svært for mig. Jeg har modstand mod at fortælle nogen om det, hvad de vil tænke, vil de forstå det, måske kender andre til det ? ( min mand siger, at han savner ´en, som han kan snakke dybtgående med om hans ideer ).

Måske stikker det dybere- jeg savner en tvilling = en der forstår mig 100%. Det findes jo ikke! Selv en mor forstår jo ikke sit spædbarn 100 %, selvom hun skal tolke alle barnets signaler så godt som muligt. Men jeg længes efter …….., Ja, jeg ved det ikke rigtigt, men jeg vil gerne finde ud af det. “

Behandlingsmuligheder

Hvis du eller nogen du kender oplever en eller flere af følgende, er det måske en god ide at kontakte en psykolog.

 •       Vanskeligheder i at omgås med andre
 •       Irritabilitet
 •       Tab af interesse for aktiviteter
 •       Angst/panik/nervøsitet
 •       Utilfredshed med arbejde
 •       Problemer med familien eller venner
 •       Ensomhed
 •       Utilstrækkelighedsfølelser
 •       Koncentrationsbesvær
 •       Sorg som følge af et betydeligt tab
 •       Besvær med tilpasning
 •       Ubeslutsomhed
 •       Arbejdsblokade
 •       Besvær med at komme over et traume
 •       Stress
 •       Kroniske smerter

Hvad kan vi tilbyde?

 •       Psykologsamtale, rådgivning, psykoterapi og behandling
 •       Gruppeterapi
 •       Coaching

Vores arbejdsmetoder

Vi arbejder ud fra forskellige terapeutiske tilgange, bl.a. eksistentiel terapi, psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og mindfulness. Den terapeutiske tilgang udvælges til at passe bedst til dit behov/problematik og ønske.