Psykoterapi:

Selve ordet psykoterapi er græsk. ”psyke” betyder sjæl og ”terapi” betyder behandling. Altså behandling af sjælen.

Psykoterapi er samtaler hvor kontakt og nærvær er grundelementerne. Det primære er, at jeg som terapeuten lytter med opmærksomhed, empati og indlevelse. Formålet med psykoterapi er, at jeg i samarbejde med dig, hjælper dig til at forstå dine vanskeligheder, så du selv er i stand til at løse dine problemer.

Man kan gå i psykoterapi af mange forskellige grunde

Man kan gå i psykoterapi af mange forskellige grunde. Nogle kommer med en helt bestemt problematik, eks tab af en nærtstående, skilsmisse, eksamensangst. osv. Andre kommer med mere uspecifikke problematikker, som tristhed, en følelse af at være anderledes, manglende livslyst mm. Hvor det er sværere at sætte ord på, hvad det er som er problemet.

Hvor længe, man ønsker er gå i terapi er også forskelligt, nogle har korte forløb, andre længere, alt afhængig af behov og de temaer man har med sig.

Hvis du kan genkende dig selv i en eller flere af nedenstående udsagn, kan det være at psykoterapi er noget for dig:

 

  • Er du ofte trist eller ked af det?

 

  • Er du nervøs eller angst?
  • Mangler du glæde eller livslyst?
  • Er din appetit påvirket?
  • Sover du dårligt om natten?
  • Har du det svært i nære relationer og ønsker du det anderledes?
  • Kommer du ofte i konflikter, som giver dig problemer?
  • Har du svært ved at sige fra?
  • Har du været udsat for tab, svigt eller overgreb?