Den personlige sundhedsprofil koncentrerer sig om den enkelte medarbejders trivsel, sundhed og livsstilsmønstre. Vi tager altid udgangspunkt i personens ressourcer og oplevelse af egen sundhed. Vi fokuserer på de områder, hvor medarbejderen føler størst motivation for at ændre livsstil, da det er her chancen for succes for medarbejderen er størst. Personlige sundhedsprofiler kan foretages både på store personalegrupper eller for enkelte medarbejdere.

Samtaler

Foruden at fungere som en hjælp til den enkelte medarbejder danner de mange personlige sundhedsprofiler tilsammen et mere detaljeret og nuanceret billede af virksomhedens sundhed end udarbejdelsen af Virksomhedens Sundhedsprofil kan give. Således oplever vi ofte, at vi gennem de personlige samtaler bliver bekendt med nogle generelle problemer i virksomheden, som ellers ikke ville være blevet afdækket.

Grupper

De personlige sundhedsprofiler kan også foretages i grupper af 4-8 personer og varer 4-6 timer. Gruppedynamikken øger ofte motivationen og danner grundlag for støtte i medarbejdergruppen. Der vil være enkelte områder som man ikke vil kunne arbejde med, omvendt er det ressourcebesparende for virksomheden.

Formål

at få medarbejderen til at arbejde med og tage ansvar for egen sundhed
at medarbejderen opsætter personlige mål for en bedre sundhed
at hjælpe medarbejderen med at ændre livsstil
at give et mere detaljeret billede af den generelle sundhed blandt med-arbejderne, som ikke kan opdages via de spørgeskemaundersøgelser som foretages i Virksomhedens Sundhedsprofil.

Fremgangsmåde

Rent praktisk foregår udarbejdelsen af en Personlig Sundhedsprofil gennem en   1-1 ½ times samtale mellem medarbejder og en sundhedskonsulent fra os. Igennem samtalen kortlægges medarbejderens ressourcer, ønsker og mål i forbindelse med kostvaner, motion, trivsel, arbejdsmiljø, rygevaner, alkohol-vaner, medicinforbrug mm. Endvidere får medarbejderen tilbudt måling af blodtryk, blodsukker, kulilte samt udregning af BMI (Body Mass Index). Samtalen ender ud med, at medarbejderen skriftligt formulerer egne mål for ændring af livsstil.

Efter samtalerne analyserer vi samtlige Personlige Sundhedsprofiler og udarbejder en rapport, der giver et generelt billede af medarbejdernes sundhed. På denne baggrund fremkommer vores sundhedskonsulent med konkrete forslag til sundhedsfremmende ændringer på arbejdspladsen. Disse prioriteres og planlægges sammen med ledelsen og eventuelle medarbejderrepræsentanter.

Senest 6 måneder efter første samtale afholdes anden samtale med med-arbejderne. Her følges der op på de mål, som medarbejderen havde sat og nye kan udformes. Vi udarbejder endnu en statusmelding til ledelsen.