Vold gør ondt, også på den, der udøver vold

  • Du mister kærligheden fra andre
  • Du mister din selvrespekt
  • Vold påvirker din rolle som FAR
  • Du kan få hjælp til at håndtere din aggressivitet og finde alternative løsninger

Den, der udsættes for vold lider skade

  • Det går ud over dit selvværd og din identitet
  • Det skaber frygt og stress
  • Din rolle som MOR påvirkes
  • Du kan få hjælp til at håndtere din situation og få bearbejdet de traumatiske oplevelser samt opbygget dit selvværd

Vidne til vold

At være vidne til vold er lige så skadeligt som selv at blive slået. Børn, der oplever vold i familien påvirkes i deres psykosociale udvikling

  • Børn ser og hører mere, end du tror
  • Børn har brug for hjælp

KÆRESTEVOLD

Partnervold er ikke noget, der kun foregår mellem voksne. I det seneste år er der kommet mere fokus på unge i voldelige forhold, hvilket hidtil har været et overset problem. En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed i 2008 om “Unge og kærestevold i Danmark”, viser at omkring 28.000 unge kvinder og 12.000 unge mænd mellem 16-24 år hvert år udsættes for kærestevold.

Kærestevold er et vidt begreb, der dækker over både den psykiske vold, som fx mobning, chikane, trusler, og forskellige former for fysisk og seksuel vold.

Unge i voldelige forhold har mange gange svært ved at fortælle det til nogen. Der er derfor iværksat forskellige tiltag for at hjælpe og forebygge kærestevold.

HVAD ER VOLD?

Vold er en af mange måder at reagere på

Vold kan være fysisk, psykisk, materiel eller seksuel

Vold er et forsøg på at mestre afmagt og kan udvikle sig til et varigt mønster

Vold løser ingen problemer

Vold skaber problemer

Vold i familien er desværre et omfattende problem og stadig omgærdet af et vist tabu, selv om der i de senere år er kommet mere fokus på problemet.

Vold i hjemmet forekommer i alle sociale lag – den er ofte skjult. Der findes betydeligt mere vold indenfor hjemmets fire vægge end noget andet sted.

Vold og kærlighed hører sammen, men vold og kærlighed passer ikke sammen.

Vold dræber kærligheden, vold skaber afstand, vold gør det trygge utrygt.

Det er parakdoksalt, at familien og nære forhold på mange måder er det, der skal repræsentere tryghed i et menneskes liv, en tryghed, der for mange kan blive det mest utrygge af alt. VOLD KAN VÆRE FARLIGT.

I langt de fleste tilfælde er manden den udøvende part, men volden bliver hele familiens problem.

Volden er et symptom på, at noget er/har været galt i personens liv, men også et problem, idet den har nogle konsekvenser både for den, der udsættes for volden og den, der er vidne til volden (børn).

Volden forsvinder ikke af sig selv, tværtimod eskalerer den, hvis ikke der gøres noget.

For at stoppe volden må den gøres synlig, og ansvaret må placeres hos den, der slår. Usynliggørelse opretholder volden.

Alle de mænd, jeg har haft i behandling, udtrykker skamfølelse over at have slået deres partner. De er ulykkelige, for det er ikke det, de ønsker, men de kender ikke til andre muligheder. Men du kan lære at finde andre løsninger.

Det er ikke dig, men det, du gør, der er problemet.