Parterapi

Typiske problematikker:

  • Generel utilfredshed i forholdet
  • Føler en af jer ikke set eller hørt.
  • Mange uløste konflikter
  • Manglende lyst til sex
  • Mange skænderier.
  • Utroskab.
  • Mange mindre uenigheder.
  • At en af parterne eller begge mangler nærhed i forholdet.
  • I parterapi er det muligt at genopdage hinanden, tage sit eget ansvar på sig, og genfinde kærligheden

Samtaler åbner op og skaber dialog og finder løsninger

Når par kommer til mig, er der som regel konflikter, frustration og magtkampe og/eller ønsket om mere nærvær og gensidig lydhørhed og forståelse, samt en bedre og mere konstruktiv kommunikation i forholdet.

Parret har ofte svært ved at håndtere vanskelighederne konstruktivt på egen hånd.

Jeg oplever, at mange tror, at løsningen på at komme ud af konflikterne ligger hos partneren, som skal forstå og lære et eller andet, for at forholdet kan blive bedre.

Derfor bliver mange i første omgang overraskede, når jeg fortæller, at det vigtige ikke er, hvem der skal forandre sig først og hvordan; men at det handler om at se nærmere – og på nye måder på sine konflikter og frustrationer, fordi det også er her, kimen til ny forståelse, genskabelse af nærhed og forløsning ligger.

Når vi prøver at bekæmpe kritik og frustrationer i livet, bliver resultatet oftest, at vi afskærer os fra en stor energikilde og udviklingsressource.

Energien i vores frustrationer kan konstruktivt bruges som afsæt til at komme fri af de magtkampe, der slider så mange parforhold op.

den anerkendende dialog

Ved at arbejde med ‘den anerkendende dialog’ er det muligt at få indsigt i de erfaringer og længsler, der ligger bag fustrationer og magtkampe.

Herved kan der langsomt, bag om uenighed eller bortvendthed, dukke en langt større og mere omfattende forståelse frem.

En vigtig nøgle i forståelsen og arbejdet med kritikog frustration er, at der bagved enhver tilbagevendende kritik er en frustration og under den en længsel hos den, der kritiserer. Og af det er vigtigt at vi forstår den bagvedliggende længsel.

Ved hjælp af den anerkendende dialog bruger vi netop frustrationer og kritik i parforholdet til at skabe ny kontakt, lydhørhed, indlevelse, nærhed og forståelse.

Frustrationen bruges på den måde som afsæt til at genskabe magien, kontakten, nærheden og den åbenhed og gensidige forståelse, som vi oplevede dengang, vi mødte hinanden.