Parterapi

Parterapi er et af mine primære arbejdsområder

Parterapi er et af mine primære arbejdsområder. I parterapi tager jeg teoretisk udgangspunkt i den såkaldte systemiske terapi. Den systemiske terapi har som mål at afdække klienters ressourcer og er karakteristisk ved hele tiden at have en positiv indgangsvinkel til problemer. En af de fundamentale antagelser i den systemiske terapi er, at problemer skygger for ressourcer.

Det er selvfølgelig væsentligt, at par i en parterapi får lejlighed til at tale om netop det som skaber problemer i deres forhold. Til gengæld er målet med terapien ikke at finde årsager til problemer, men derimod at fokusere på løsninger.

I parterapi er det terapeutens opgave at etablere et rum….

I parterapi er det terapeutens opgave at etablere et rum, hvor samtalen hele tiden er rettet fremad. Hvis man som par bliver god til at tale konstruktivt om hvad der skal ske fremover i parforholdet, så påvirkes den måde, man tænker og handle på her og nu. Når der hele tiden arbejdes fremadrettet og positivt bliver man i stand til at ændre på sit parforhold, fordi måden at se problemer på ændres.

I praksis

I praksis foregår terapien ved, at jeg på skift taler med parterne. Mens jeg taler med den ene part lytter den anden og omvendt. Undervejs er der mulighed for at kommentere og reflektere på de ting, der bringes op. Denne terapiform betyder at parret ikke kommer til at tale meget sammen, men mest taler gennem mig. For de fleste opleves det som en metode der skaber ro. Mange par er kommet ind i et mønster, hvor de ikke lytter til hvad den anden part siger, fordi de er fanget i egne følelser og tror, at de ved allerede hvad den anden part vil sige.

De fleste par ønsker

De fleste par ønsker, som en del af en parterapi, at der er også rum til at drøfte deres seksualitet. For nogle er det måske endda den primære grund til deres vanskeligheder. Seksualiteten er under alle omstændigheder ofte påvirket, i et eller anden omfang, når der er problemer i et parforhold. Det er min erfaring, at mange seksuelle vanskeligheder løser sig parallelt med, at der sker en udvikling og en bedring i parrets indbyrdes relation på andre områder. Når begge bliver bedre til at ”høre og se” hinanden og når negative følelser afløses af en mere positiv og værdsættende kommunikation parret imellem, så opstår der meget ofte også en større lyst til hinanden.

Mange spørger

Mange spørger, hvor mange gange en parterapi vil strække sig over. Det er selvfølgelig vanskeligt at svare på, da det hænger nært sammen med karakteren af konflikten, problemernes omfang og ikke mindst parrets egen evne til at arbejde positivt med løsninger på de problemer der bringes op i terapien. Det er dog min erfaring, at hvis begge parter arbejder konstruktivt og fremadrettet, så føler mange par sig efter 5-6 gange parat til at arbejde videre med tingene på egen hånd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.