Ønsker I et godt og bæredygtigt parforhold – og er hverdagen lige nu præget af vanskeligheder?

Kunne I tænke jer en ny måde at forstå og arbejde med konflikter i parforholdet?

Et godt parforhold har stor betydning for, hvordan vi trives, både enkeltvis, som par og familie.

Hvis I er i krise, kørt fast, og måske tæt på at gå fra hinanden, eller ønsker et mere velfungerende parforhold. Så er parterapi et effektivt til at få taget problemerne alvorligt og komme videre på mere konstruktiv vis.

Få redskaberne til at skabe et bedre parforhold!

Ofte viser vanskelighederne sig som: 

 • konflikter
 • gentagne frustrationer
 • hyppige skænderier
 • tilbagetrækning
 • misforståelser
 • jalouxi
 • utroskab
 • problemer/ uenigheder om
 • børneopdragelse
 • vanskeligheder i familielivet,
 • med små eller større børn
 • magtkampe
 • sexlivet er ikke som ønsket
 • mistet nær kontakt
 • uenigheder om de mest basale ting
 • tilbagevendende konflikter
 • kritik, bebrejdelser, respektløshed
 • stress
 • sygdom
 • sårbarhed
 • nedtrykthed, depression
 • vrede

Parterapi i Vejle kan eksempelvis hjælpe Jer med:

 • At genfinde nærheden, trygheden, glæden, livfuldheden og meningen i Jeres forhold.
 • At lære at forholde Jer til jer selv og hinanden på nye måder, der skaber trivsel og udvikling i parforholdet.
 • At blive bedre til at snakke sammen og lytte til hinanden. 
 • At lære enkle redskaber, som har stor virkning til fx at forebygge og løse konflikter.
 • At lære at håndtere skænderier, lukkethed og svære følelser.
 • At finde årsagen til vanskelighederne, og hvorfor I ofte løber ind i de samme, ofte opslidende konflikter igen og  igen.
 • At lære at vende vrede og frustration til gensidig forståelse – og større forståelse af sig selv.

Parterapi i Vejle er for alle – og henvender sig således

Til par med små eller større problemer i hverdagen – eller akut opstået krise.

Til jer, som er kørt fast og har brug for effektiv støtte til at finde nye måder at løse konflikterne, frustrationerne, magtkampene, skænderierne og blive bedre til at kommunikere og forstå hinanden.

Til par/forældre, der er ramt af hverdagen med job, studier, med små eller større børn.

Til jer, der står i akut eller længere varende krise, fx på grund af utroskab, jalouxi, utilfredsstillende eller manglende sexliv, sygdom, tillidsbrud m.m.

Til familier med børn, der ikke trives, som de skal, og derfor har brug for at mor og far skaber bedre betingelser for alle i familien.

Til dig, der slider med tilstande som: stress, angst, depression, tvivl, smerte eller andre svære tilstande.

Der er videnskabelig dokumentation for, at parterapier lige så effektivt mod disse tilstande, som individuel terapi.

Til jer, der lever et praktisk parallelliv og længes efter den magi, livfuldhed og de visioner I oplevede, da I var nyforelskede.

Til jer, der tager jeres forhold alvorligt og ønsker at berige det med mere kvalitet, dybde nærvær og forståelse; med ansvar for egen og den fælles vækst og udvikling.

Til par, der vil genfinde og udvikle nærvær, kontakt og dybde, og lære hinanden endnu bedre at kende.

Til jer, der står på randen til at gå fra hinanden, men ønsker at give jeres forhold endnu en chance.

Til par, der har taget beslutningen om skilsmisse, og gerne vil have støtte til at komme ordentlig fra hinanden – og af hensyn til børnene ønsker at optimere det forældresamarbejde, der skal fortsætte også efter skilsmisssen.

Til dig, som vil bruge skilsmisseprocessen til personlig vækst og forandring, så du skaber de bedste betingelser for at undgå at gentage de samme mønstre og vanskeligheder i fremtiden.

Der skal arbejdes for at bevare et kærligt og respektfuldt parforhold … I medgang og modgang.

Og jeg benytter herud over de metoder jeg vurderer er til størst gavn for den enkelte og for jeres unikke forhold.