Parterapi kan bla. hjælp jer:

  • Hvis I har svært ved at få sat de rigtige ord på, så I rent faktisk forstår hinanden.
  • Hvis I oplever I er fanget i uhensigtsmæssige mønstre eller måder at omgås på.
  • Hvis I bliver ved med at støde panden imod den samme mur.

Er forholdet udfordret?

Når du/I kigger her, er det sikkert fordi du/I ønsker positiv forandring i forholdet.
Parterapi kan bl.a. hjælpe jer med at se direkte ind i kernen af jeres problematik.
– Så I kan få rettet op, få forløst og komme videre til et bedre liv sammen.

Parterapi, nytter det noget?

Det er helt normalt at I, eller en af jer, vil gå til jeres første parterapi med en vis skepsis og
tilbagholdenhed – Det skal I ikke lade jer slå ud af, sådan er det for mange.
Men allerede fra første møde får I redskaber og et overblik som I begge vil kunne mærke hjælper jer på rette vej. I vil opleve at det at I sammen, er villige til at sætte lys og fokus på det der er svært. Og som måske har ligget i ‘skyggerne’ og præget jeres hverdag negativt længe.
Vil løsne og op være lettere end I sikkert havde forestillet jer.
– Bare vent og se!

Når I får de rette værktøjer, så kan I ændre forholdet positivt… for altid!

Når 2+1 gir’ 4

For de fleste par opleves effekten af  deres terapi som om der opstår et nyt ‘rum’ imellem dem.
Et rum hvor der bliver plads til at lytte og være nærværende på en ny og konstruktiv måde.
Et rum hvor I begge trygt kan og får lov at give ærligt udtryk for JERES behov, oplevelser, følelser og syn på tingende.
Samtidig får I en erfaren ‘linjevogter’ med på banen, så dialogen ikke køre af sporet og I får kontante, ærlige og respektfulde input. Input der sikre at I kommer så hurtig og smertefrit fremad mod det forhold som passer bedst til jer.

Kan I ikke se skoven for bare treer?

Problematikken kan være åbenlys for jer begge – omkring sex, økonomi, kommunikation, utroskab, at køre i  den samme rille… eller noget helt 8.
Ofte viser det sig at kernen til problemerne ligger et helt andet sted.
– Men hvis vi ikke ved hvor vi skal lede, er det jo ikke til at finde løsningen.

I alle kærlighedsforhold aktiveres tidligere erfaringer med nære relationer.
Gamle ubevidste handlingsmønstre og overlevelsesstrategier kommer bevist el. ubevist i spil i kontakten mellem os selv og vores partner og ligger meget ofte til grund for de vanskeligheder vi møder i vores forhold.
– Her er parterapi guld værd både for jeres forhold og for jer begge som individer.

Få det rum og de input der får jer på banene igen

Lad ikke dårlig kommunikation, konflikter og misforståelser styre jeres parforhold, når der er mulighed for at få et kærligt forhold med nærvær, hvor hver især kan mærke jer selv og hinanden.

I kan også have et bevidst ønske om at gå fra hinanden, men ønsker at gøre det på en harmonisk måde, hvilket sagtens kan lade sig gøre, når bare viljen er der.
– Hvilket er vigtigt i alle tilfælde, men jo specielt hvis I har børn.

Parterapi virker – når I har et ønske om, at noget skal være anderledes i jeres liv.

Få den effektive hjælp du fortjener – Så livet og fremtiden igen bliver noget I glædes over og ser frem til sammen.