Par-coaching hjælper jer til at sætte ord på det som er svært imellem jer

Par-coaching hjælper jer til at sætte ord på det som er svært imellem jer og giver jer inspiration til at se parforholdet fra nye og friske synsvinkler.

Er f.eks. jalousi, skænderier, uenighed om børn og børneopdragelse, livsstil og prioriteringer på negativ vis tilbagevendende temaer i jeres forhold, kan det være hensigtsmæssigt at få professionel hjælp til at løse op for situationen.

Ofte kan par-problemer relateres til den måde parterne taler med hinanden på

Ofte kan par-problemer relateres til den måde parterne taler med hinanden på. Måske taler man forbi hinanden eller oplevet at den anden ikke rigtig lytter til, hvad der bliver sagt, måske føler man sig slet ikke set og forstået af sin partner.
Her kan par terapi coaching hjælpe med at finde nye mere hensigtsmæssige og konstruktive måder at kommunikere på.

En coach kan hjælpe jer til at blive bevidst om gamle vaner og mønstre, som har forhindret jer i at få jeres parforhold til at fungere..

Par-coaching handler om sammen med jer

   • At afdække jeres fælles og individuelle værdisæt.
   • At få klarhed på hvad der knytter jer sammen og hvad der skiller jer ad.
   • At udskifte jeres gamle mønstre med nye.
   • At sikre jer nye alternativer.

Par-coaching er ikke terapi, men et særdeles effektivt værktøj, der har fokus på nutiden og fremtiden.

Forløbet består som udgangspunkt af fællessessioner, men kan udbygges med individuelle sessioner hvis det ønskes.

Er I i tvivl om, hvorvidt jeres forhold kan have gavn af en coach, er I velkommen til at kontakte mig.