Hvad er de mest anvendte psykologiske tests ?

Belbin Testen

Dr. Belbin udviklede efter over 9 års observation, analyse og vurdering, Belbin testen. Testen opdeler teamroller i 9 kategorier:

  • Idémand
  • Analysator
  • Specialist
  • Opstarter
  • Organisator
  • Afslutter
  • Koordinator
  • Kontaktskaber
  • Formidler

Repræsentere teamet disse 9 roller, vil teamarbejdet være mere effektivt.

Hvor stort skal teamet være?

Normalt dækker et menneske tre teamroller, hvilket betyder at et team kan bestå af 3 personer, hvis dette ønskes. Grænsen for hvor stort et team højst bør være er ca. 6, overstiger teamet dette påvirker det effektiviteten negativt, f.eks. idet flere skal til orde.
360 graders vurdering

Det helt unikke ved Belbin testen i forhold til andre psykologiske tests, er at virksomheder kan vælge at lave en 360 graders vurdering, hvilket betyder at udover medarbejderens egen selvopfattelse, vil 3 andre medarbejderes opfattelse af medarbejderen også påvirke testresultatet.

Medarbejderne kan ofte have en anden opfattelse end medarbejderen selv, og det sker ofte at medarbejderen ikke altid er klar over sin egen adfærd. En 360 graders vurdering giver det bedste billede af medarbejderen, indenfor teamsammensætning.

Generelt er testen meget valid og er den mest brugte psykologiske test i erhvervslivet, til teamsammensætning

NEO PI-R

Den psykologiske test NEO PI-R blev introduceret i Danmark i 2003 og lige siden har interessen for personlighedstesten været stigende og i dag benytter over 400 virksomheder testen. NEO PI-R er brugbar i forbindelse med rekruttering, leder- og medarbejderudvikling, teamudvikling samt coaching og udviklingssamtaler.

Peter Hartmann, Cand. Psych, ph.d, har skrevet speciale om NEO PI-R og udtaler ”Fordelen ved testen er, at den er utroligt veldokumenteret og bygger på en lang forskningsmæssig tradition. Så kvalitetsmæssigt er den i top.”
NEO PI-R skaber et hurtigt overblik over testpersonen, samtidig med at det også er muligt at gå i dybden med 30 forskellige facetter.

Testen udgør fem forskellige personligshedsdimentioner:

• Udadvendthed,
• Følelsesmæssig stabilitet,
• Omgængelighed,
• Åbenhed
• Samvittigfuldshed

Hver dimension indeholder 6 facetter, som giver mulighed for få meget detaljerede informationer om testpersonen.

Myers-Briggs Type Indicator

Den psykologiske test Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), har siden den blev udviklet, bidraget til at mange tusinde mennesker verden over har fået øget indsigt og forståelse for både deres egen og andre menneskers adfærd. Myers-Briggs Type Indicator er et værktøj der består af:

Hvor retter og henter du energi?
Ekstrovert eller introvert?
Henter du din energi fra den indre eller ydre verden?

Hvordan orienterer du dig?
Helhedsorientret eller detaljeorienteret?
Opfatter helheder eller deltaljer (enkeltheder, konkret)?

Hvordan træffer du beslutninger?
Følelsesorienteder eller Logisk?
Beslutter du igennem fornemmelser (udfra følelser) eller logisk (udfra fakta)?

Hvordan forholder du dig til omgivelserne?
Er du fremadrettet og planlæggende (styrende, dømmende) eller spontant tilstede i nuet (agerede)?
Er din opmærksomhed rettet mod nuet eller fremtiden?

Ud fra testen bliver testpersonen målt ud fra 16 forskellige standard personprofiler, hver med styrker og svagheder. Dette betyder at testtageren ikke bliver sat i boks, men derimod sammenlignet, og på den måde målt hvor meget de ligner de forskellige personprofiler.

Myers-Briggs Type Indicator er især god inden for teamudvikling og medarbejderudvikling, idet styrker og svagheder bliver kortlagt. I forbndelse med teamarbejde kan andre teammedlemmer blive gjort opmærksom på de andres svagheder, således at hvis disse svagheder opstår i teamarbejdet, er teammedlemmerne klar over hvorfor de bliver irriteret.

DISC

DISC testen er en personlighedstest, der er egnet til rekruttering og medarbejderudvikling. DISC benytter idag i mange virksomheder, rundt omkring i verden. Ved besvarelse af DISC testen måles der på adfærd.

Læs mere om effekten af samtaleterapi her.