Særligt Sensitiv

En person der er meget sensitiv modtager verden på en helt anden dybdegående og intens måde end andre mennesker. Det betyder at der er stor risiko for at blive overstimuleret, hvilket kan betyde, at man reagerer med stress, angst, overreagerer, bliver gråd labil med mere.

Særligt sensitive mennesker kan komme til at føle sig anderledes, udenfor eller blive ekskluderet, hvis man ikke er opmærksom på det meget sensible sind, hvor alle indtryk tages rent ind. Denne overfyldte tilstand kan man gøre noget ved, og men kan danne strategier for hvordan man undgår at blive overfyldt. Her kan jeg hjælpe dig.

Mobning

Mobning er en af de mest ødelæggende faktorer du kan udsættes for.

Mobning kan bedst defineres som noget, der foregår over tid, og som føles ubehageligt og som foregår mod en person, der ikke kan blive fri for denne handling. – andre kan ikke bestemme, om du er udsat for mobning. Det er kun DIG der kan afgøre om noget ikke er godt for dig.

Der er ingen mennesker der skal finde sig i mobning. Det er aldeles uacceptabelt, men det kan være meget vanskeligt selv at komme ud af, da mobbemønstre ofte er en del af en kultur, der har fået lov til at blomstre.

Mindfulness

Mindfulness er en afslapningstilstand, du gradvist føres ned i. I denne afslapning vil alle dine muskelgrupper blive mentalt bearbejdet, og efter behandlingen vil du være yderst afslappet. Mindfulness kan benyttes til bl.a. koncentrationsforøgelse, afstresning, bekæmpelse af mylder tanker og aggressivitet.

Du opøver med andre ord evnen til at handle konstruktivt frem for at reagere uhensigtsmæssigt.

Gennem øvelse og træning vil du selv kunne oparbejde evnen til at anvende mindfulness til f.eks. at koble af fra hverdagens stress.

Udfordringer

Genkender du noget af følgende som en udfordring?

 • Aggression.
 • Bliv positivt medlem af en gruppe.
 • Dit humør.
 • Ensomhed.
 • Eksklusion.
 • Fobier.
 • Gode kolleger.
 • Inklusions muligheder.
 • Jalousi.
 • Ked af det hed/tristhed.
 • Kom i gang med at dyrke sport.
 • Koncentrations besvær.
 • Meget sensitiv.
 • Mobning.
 • Nå flere mål.
 • Positiv i forhold til arbejdet.
 • Rygning.
 • Stress.
 • Studievaner.
 • Tackling af bekymringer.
 • Tage imod nyansatte i forholdet til de allerede etablerede kolleger.
 • Udstødelse.
 • Vold.
 • Vrede.
 • Vend udstødelse af ansatte til inklusion.