I dette afsnit vil der blive gjort rede for hvad man som organisation der anvender psykologiske tests, bør være særlig opmærksom på.

Det er vigtigt at en psykologisk test……

Det er vigtigt at en psykologisk test kun benyttes til det som den er udarbejdet til . Benytter en organisation ikke en test som er udarbejdet til det specifikke anvendelsesperspektiv, er der risiko for at testresultaterne ikke kan bruges og i værste fald at der tages beslutninger på baggrund af forkerte informationer. Dette kan medføre store omkostninger for virksomheden, og derfor bør tests kun benyttes til det som de er udarbejdet til. Som organisation bør man derfor først undersøge hvilke tests der findes på markedet inden for det område organisationen ønsker at teste, og derefter være sikker på at den psykometriske kvalitet er i orden.

Derudover…..

Derudover må der ikke tages beslutninger på baggrund af en enkelt test, idet der ved enhver test er risiko for at testtageren misforstår elementer i testen. Derfor er det vigtigt at testresultatet kun danner udgangspunkt for en videre dialog. Benytter organisationer derfor NEO PI-R til forebyggelse af stress, er det vigtigt at der ikke bliver sat en række aktiviteter i værk, uden at der er dialog med testpersonen.

Rekrutterings virksomheder sender psykologiske tests ud

Mange rekrutterings virksomheder sender psykologiske tests ud til alle jobansøgere uanset hvilken jobfunktion de leder efter. Undertegnede har selv oplevet at været til jobsamtale om et job som indtastningsmedarbejder, og selv til et sådant job blev undertegnede og andre ansøgere bedt om at udfylde en personlighedstest. Men som testbruger bør man vurdere om det som testen måler, er relevant for det job som ansøgeren ansøger til. I den før nævnte situation kunne det bedre retfærdiggøres, hvis ansøgerne blev testet i en færdighedstest, altså f.eks. hvor hurtigt man var i stand til at taste informationer ind på en computer.