Nogle mennesker klarer at komme igennem krisen alene eller søger hjælp hos venner og familie. I andre tilfælde er krisen så kompliceret, at det kræver professionel hjælp.

Hvis du synes, at alting er kaos og hverdagen uoverskuelig. Er du nede i “et sort hul” og ikke kan se vejen op, så er det måske nu, du har brug for hjælp til at komme videre.

Hvornår taler vi om en krise?

Generelt kan man sige, at det er en menneskelig tilstand præget af kaos og forvirring, følelse af sorg, tab og manglende overblik og beslutningsevne.

I faglitteraturen og i praksis skelnes mellem to former for menneskelig krise:

  • livskriser (udviklingskriser), som alle mennesker udsættes for i forbindelse med de forskellige livsfaser, f.eks. pubertet, klimakteriet, begyndende alderdom
  • traumatiske kriser, der kan udløses af tab, sorg,sygdom, katastrofer og krænkelse