Der kan være mange anledninger til at invitere en ekstern konsulent til et samarbejde. Jeg tilbyder konsulentydelser inden for den forebyggende, den udviklende såvel som den genopbyggende indsats. Her nævnes nogle af de hyppigst forekommende i overskrifter. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Udvikling og samarbejde, fx ved udvikling af vækststrategi, værdigrundlag, eller handleplaner for det psykiske arbejdsmiljø, der kræver perspektivering, mødefacilitering og tilførsel af kreative input.

Fusion og forandring, fx ved organisationsændringer, sammenlægninger, konceptudvikling, ændring af politiske mål eller omlægning af produktion, der fordrer omstrukturering, nytænkning og kreativitet.

Ledelsesudvikling og –supervision, fx ved forandringsprocesser, kommunikationsstrategier, konflikthåndtering, visions- og strategiudvikling.

Medarbejderudvikling og –supervision, fx ved forandringsprocesser og ændring af ydre krav, ved belastninger eller behov for pædagogisk udvikling.

Krise og overbelastning, fx ved konflikter, stress, overfald, ulykker og mobning.

Kurser, foredrag og mødefacilitering.

Foruden konsulentydelser tilbyder jeg kurser, foredrag og mødefacilitering efter behov.