Kognitiv terapi er en terapiform i rivende udvikling

Kognitiv terapi er en terapiform i rivende udvikling. Helt kort bygger den på en erfaring med at følelser, tanker, krop og adfærd påvirker og vedligeholder hinanden, når der er tale om en uhensigtsmæssig problematik. At du ikke er dine følelser og tanker, men at det er noget du har.Og med den viden kan du få hjælp til at lære at stoppe den vedligholdende cirkel og erstatte den med noget andet.

Kognitiv terapi indebærer

Kognitiv terapi indebærer også behandling af de bagvedliggende problematikker, som måske har skabt problemet eller som i altfald kan være med til at vedligeholde det. Og her kan det ofte være relevant at inddrage andre terapiformer, f.eks. gestaltterapi, jegstyrkende terapi eller eksistentiel terapi.

Også positiv psykologi er anvendeligt, så der sker en bevistgørelse af egne styrker og en “overlejring” af nye positive erfaringer.

Der er ny viden om, at hjerne påvirkes af vores oplevelser, dels i form af hormondannelse, dels i form af dannelse af neuroner. Dette kan anvendes positivt i terapien, så der arbejdes med at skabe positive hormoner og neuroner( fysioterapi for hjernen).  Både positiv psykologi og Medfølelsesorienteret Terapi (CFT) er velegnede hertil.

Positiv psykologi

Handler ikke, som nogen tror, om at se tingene med positiv briller, men derimod om at bevistgøre sig om sine styrker, positiver sider og værdi og tage udgangspunkt i dem.

Medfølelsesbasseret terapi/CFT

Medfølelsesbasseret terapi/CFT  bygger på mindfulness og handler om at tilføje sig selv mere tryghed og mindre angst. Jeg bruger den i mange situationer, men se beskrivelse under afsnittet “Til dig, der synes du er terapiresistent”

Mindfulness

Mindfulness er en efterhånden meget anerkendt og behagelig måde at lære sig, at følelser, tanker, kropslige reaktioner og adfærd ikke er dig, men noget du har. Du lærer også at være tilstede i nuet.