Den kognitive adfærdsterapi

Den kognitive adfærdsterapi har de seneste år etableret sig som en terapiform, hvis metoder anvendes både i det pædagogisk/psykologiske – og i det terapeutiske arbejde med børn, unge og voksne, der har vanskeligheder på det sociale og det  følelsesmæssige område.

De ældste af teorierne – den klassiske behaviorisme- stammer tilbage fra begyndelsen af år 1900. Udviklingen fra adfærdsterapi og til kognitiv adfærdsterapi / kognitiv terapi tog fart her i Danmark i 70 érne. Udgivelsen af Aaron T.Bechs bøger i 70´erne om relationerne mellem tanker, følelser og personlighed regnes for vendepunktet.

Herefter blev der nu i det terapeutiske arbejde fokuseret direkte på at ændre måden at tænke på i stedet for som tidligere, hvor man primært satsede på modificering af adfærd, som efterfølgende medførte ændringer i personens måde at tænke på.

Den Kognitive Adfærdsterapi arbejder ud fra:

  1. ændre omverdenen
  2. modificere reaktioner/adfærd
  3. omstrukturere tanker
  4. håndtere følelser

Grundlæggende elementer i den kognitive model:

at mennesket ved hjælp af sine tanker konstruerer sin egen virkelighed, som ikke behøver at være i overensstemmelse med de faktiske forhold. (man kan også sige, at det er ikke, hvad man oplever, men hvad man tænker om det, man oplever, der betyder noget). Al læring er et produkt af en udvælgelse og fortolkning af de signaler, man udsættes for. Lige såvel som man på andre af livets områder kan lave fejl … eks stavefejl… så kan man også komme til at fortolke forkert/ lave tankefejl.

– at menneskets tanker om “virkeligheden” (kognition) påvirker personens måde at handle på og de følelser som han/hun har.

– at disse tanker efterhånden kan udvikle sig til negative mønstre, som betyder, at personen altid fremhæver det negative ved en situation eller vende enhver situation / oplevelse til noget negativt.

– at disse tanker (kognitioner) er påvirkelige, og at noget centralt i den kognitive adfærdsterapi er, at personen bevidstgøres om de uhensigtsmæssige tankemønstre.

– at ændring i måden at tænke på er centralt i den kognitive adfærdsterapi. Man kan også sige, at man arbejder med at tænke alternative tanker til den automatiske negative tænkning.

Kilde: primært Clarck, D.A.,Steer, R.A.: Empirical Statur of Cognitive Model of Anxiety and depression, side 76,77 in Frontiers of Cognitive Therapy ed. Paul Salkowski, The Guildfordpress, New York 1996