Bruges særligt til at klienten via samtale bliver klogere på sig selv

Bruges særligt til at klienten via samtale bliver klogere på sig selv og får italesat følelser, tanker og oplevelser. Det har en særskilt betydning, at blive bevidst om følelser, sådan at der ikke skal investeres energi på fortrængninger og andre forsvar. Der kan også være et behov for at lære at være i sine følelser, så man ikke behøver forsøge at undvige dem, f.eks ved generel angst.

Hjælp til

Behandling af angsttilstande, OCD, depression og nedstemthed, i udgangspunktet kognitiv behandling, men bruger også andre terapiformer til bagvedliggende eller vedligeholdende problemer, se nærmere under terapi

terapi for personligt besvær af stort set alle slags og til personlig udvikling og for traumer, sorg, tab og andre livskriser.

Du kan forvente, at

  •  jeg er nærværende og lyttende
  • jeg stiller spørgsmål, men er også respekterende og det kommer ikke til at ske, at du  føler dig autoritært behandlet eller skræmt
  • jeg afklarer mål sammen med dig og at jeg er god til at fastholde, at vi arbejder frem mod målet
  • jeg reflekterer over terapien mellem sessionerne og derfor skriver jeg også journal, men når terapien er afsluttet bliver journalen destrueret
  • jeg bruger supervisor, så jeg kan få hjælp, hvis der er noget i terapien, der volder mig besvær