Forskellige psykoterapeutiske skoler bygger ofte på samme grundlæggende virkemidler i terapien.

ID-Psykoterapeuter arbejder ud fra en overordnet syntese af disse virkemidler.

ID-Psykoterapi er baseret på den erfaring, at vores livskvalitet forøges betragteligt, i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til den dybere identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed.

Vores erfaring er, at en vedvarende og mere dybtgående effekt af psykoterapi først opnås, når vi lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende forestillinger om sig selv og i højere grad begynder at identificere os med vores essentielle “værens-kerne”.

Hvorfor gå i psykoterapi?

Psykoterapien tilbyder et sikkert rum, et privat og personligt fristed, hvor du kan lægge alle dine følelser og tanker frem til refleksion, så nye indstillinger og tillid til egne muligheder efterhånden kan vokse og livet kan leves mere helt og kreativt.

Selv om du har en god familie og venner, som du kan tale med, er det ofte lettere at tale med én, der står helt udenfor, og som ikke er følelsesmæssigt involveret i dine problemer. Psykoterapi kan være en mulighed, når vi oplever udfordringer i alle livets aspekter.

Nogle udfordringer har aktuel karakter, f.eks. dødsfald, afskedigelse, et stresset job eller sygdom, mens andre skyldes en svær opvækst.
Psykoterapi er også at udforske sig selv – en forandringsmulighed og vejviser til et mere helt og kreativt dynamisk liv.

Etik i konsultationen

Etik i konsultationen handler om at begge parter – klient og terapeut – overholder nogle etiske regler for at samarbejdet kan blive optimalt.
Ved at vælge en organiseret ID-Psykoterapeut, er du sikret:

• at din terapeut har forpligtet sig til at overholde de etiske regler opstillet i ID-Psykoterapeutisk Forening.

• at din psykoterapeut er forpligtet til at overholde tavshedspligt og underlagt gældende lovgivning.

• at du kan kontakte ID-PF’s etiske udvalg, hvis du har spørgsmål om etiske forhold i terapien.

• at din psykoterapeut jævnligt tilbydes faglige kurser og seminarer i etik i den terapeutiske praksis.

ID-PF’s etikudvalg:

Etikudvalget har som overordnet mål at værne om og sikre et højt etisk niveau hos ID-PF´s medlemmer.

Etikudvalgets medlemmer vælges på ID Psykoterapeutisk Forenings årlige generalforsamling.

To væsentlige forhold ved et vellykket psykoterapeutisk forløb:

Du skal føle dig tryg ved din psykoterapeut. Stol her på dine følelser. I et terapeutisk forløb kan du i en periode blive meget afhængig af din psykoterapeuts støtte og nærvær. Derfor er det vigtigt, at du føler dig tryg ved psykoterapeutens kompetence samt ved psykoterapeuten som et menneske, der kan leve op til den tillid, du viser.

En ID-Psykoterapeut har mindst 4 års uddannelse og har selv gennemgået et langt terapeutisk forløb som klient. Derudover har en ID-Psykoterapeut ofte både før og efter sin uddannelse videreuddannet sig på kurser og andre relevante uddannelser.

Du skal ville en forandring i dit liv. Uden et stort mål af vilje til at være ærligt og åbent til stede i terapien, kan forandring ikke ske. Psykoterapeutens opgave er at hjælpe til at skabe rum, hvori forandring kan ske, men arbejdet er du nødt til at gøre.