ØNSKER DU EN BEDRE LiVSKVALiTET? OG FORSTÅ DiG SELV OG DiN SiTUATiON MED NYE ØJNE

Et individuelt terapiforløb kan hjælpe dig i en akut krise situation eller hvis du har et ønske om at forandre grundlæggende ting i dit liv.

Angst, krise, depression, stress- uoverskuelige indre eller ydre livssituationer kan bringe sorg og smerte – men er også en mulighed for at udvikle sig og komme mere hel og indsigtsfuld videre i livet.

Et ønske om psykoterapi udspringer ofte af en søgen efter indre ro, livsenergi, glæde og handlekraft. en længsel efter at føle sig som et ‘godt-nok’, helt og elsket menneske.

Samtaleterapi Vejle kan give dig større bevidsthed om og klarhed over en aktuel situation du står i, eller noget du gerne vil opnå i fremtiden. terapien kan støtte dig i at komme nærmere dine ønsker i livet og udnytte dit fulde potentiale, som du bragte med dig, da du blev født.

I terapien kan nye sammenhænge træde frem, som kan danne mening for dig i din historie. du kan møde og konfrontere nye og følsomme sider af dig selv, lære, hvordan du kan give udtryk for det der er svært, og genfinde ‘glemte’ ressourcer.

Og du vil blive bedre til at mærke og forstå dine behov, samt blive bedre til at gå efter det der er vigtigt for dig, og dine værdier.

Terapien arbejder hen imod at finde livfuldheden – og ikke mindst den boblende glæde indeni.

Det er intentionen at skabe en atmosfære, hvor du trygt kan være i din væren og handlen – kropsligt og sjæleligt. Når du føler dig tryg, kan der tages udfordringer op og skabes udvikling.

Gennem et fintfølende terapeutisk nærvær og samvær kan selv dybe sår heles.

I individuel psykoterapi lægges vægt på at se på sammenhængende i de relationer du er og har været i, og på den tilknytning du har og har haft med omverdenen.

Ud over samtalen bruges også kropsarbejde, som fx fokusering, centrering og holding, samt visualisering, skriftlige opgaver, mindfulness og teknikker fra psykodrama og familieopstilling.

Du bliver coachet hen imod større bevidsthed om din nuværende situation og baggrunden for den – og hvad du fremover kan gøre for at tage de skridt du ønsker og har brug for – hen imod det du længes efter.

Ofte vil et kortvarigt forløb kunne ændre væsentlige problemer du aktuelt står med. Og hvis du vil arbejde dybere, med dyb forandring i din måde at være i verden på, er det muligt at komme i et langt forløb.

Nogle kommer 5 gange, andre kommer flere år.

Hver session varer typisk 1½ time, så der er tid og mulighed til fordybelse. De fleste kommer til at begynde med 1 gang om ugen eller hver 14. dag.

Der skal i starten ikke gå længere end 1 måned imellem hver session.