Sæt fokus på indre vækst og ny indsigt 

“Individuel Coaching” styrker og udvikler dit personlige lederskab og faglige potentiale

Coaching er en særlig måde at føre en samtale på, hvor fokuspersonen forpligter sig til en dialog omkring en defineret problemstilling og et mål. Coachens hovedopgave er at gå på opdagelse i fokuspersonens forestillinger om vejen til målet.
Gennem de senere år har det vist sig, at coaching er meget velegnet som metode til at skabe bevidsthed, kompetenceudvikling og læring, og anvendes i stadig større udstrækning i mange brancher, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Få øje på dine styrker og arbejd bevidst med dem

Hos mig er Coaching en individuel målrettet og bevidstgørende dialog, hvor det drejer sig om at udvikle dit faglige og personlige potentiale ud fra dine egne forudsætninger. Min opgave er, sammen med dig, at få skabt bevidsthed, fokus og ansvar, set i forhold til den problemstilling/udfordring du kommer med. 
Ved at vi skaber bevidsthed om dine uudnyttede ressourcer og potentialer, opstår muligheden for at styrke dit personlige lederskab og udvikle dig professionelt fx som leder, medarbejder eller selvstændig.

Coaching er velegnet til

• at fremme læring og kompetenceudvikling
• at skabe bevidsthed
• at styrke og udvikle teamsamarbejde
• at effektivisere teamsamarbejde
• at styrke det personlige lederskab
• at fremme effekten af strategisk planlægning
• at afklare bevidsthed og parathed i forbindelse med delegering af ansvar og kompetence
• at bidrage til planlægning af karriere
• at afklare fordele og ulemper ved forandringer
• at fremme personlig udvikling