Måske er du egentlig godt tilfreds med dit liv, du har familie, et job med udfordringer, en god økonomi, er ikke ramt af alvorlig sygdom eller andre livskriser som har tvunget dig til at arbejde med dig selv og tage dit liv op til revurdering.

Men alligevel er der noget som mangler. Du ved bare ikke hvad, for du har sjældent tid til bare at sidde stille og tænke over livet og mærke hvordan du egentlig har det. Måske har kroppen givet dig signaler, men dem har du overhørt.

Eller du drømmer om at leve på en anden måde end du gør i dag, arbejdsmæssigt eller privat, men der sker ligesom ikke noget. Du fortæller dig selv og andre, hvorfor dine drømme ikke kan blive til virkelighed og har på den måde fået skabt en negativ overbevisning om, at det ikke kan lade sig gøre.

Men drømme indfrier sjældent sig selv. Det nytter ikke at blive ved at gå og drømme, for der sker først noget den dag du beslutter at tage ansvar og handle. Og så er det til gengæld min overbevisning, at du kan alt hvad du vil, det er alene et spørgsmål, om du vil det nok.

Du er nødt til at tage ansvar for dit eget liv, hvis tingene ikke går som du ønsker. Coaching er et fantastisk redskab til at blive 100% klar på dine mål, at nå dine mål samt overkomme dine forhindringer. Et coaching forløb varer typisk 5-10 sessioner med max 4 ugers mellemrum. Og er altid tilrettet specielt til dig.

De 6 trin til stjernecoaching:

  • Mål       
  • Forhindringer
  • Motivation
  • Bryd mønstret       
  • Nyt alternativ        
  • Den gode afslutning

Udover ovenstående kan vi arbejde med livshjulet

Udover ovenstående kan vi arbejde med livshjulet, hvor du udvælger de 8 vigtigste områder i dit liv du ønsker at se nærmere på. Udfra at se på hvor meget fysisk og mental tid du bruger på hvert enkelt område, lægger vi en plan for, hvad der er brug for at se nærmere på, og i hvilken rækkefølge du ønsker det.

Vi taler om dine værdier, og ved at blive bevidst om egne værdier kan du også blive bevidst om andres værdier, og derved forstå hvorfor der nogen gange opstår konflikter. Måske har du også brug for at ændre på nogle af dine værdier, så du bliver i stand til helt og fuldt at opnå dit mål.

Det kan også være du har alt for mange regler, som i virkeligheden forhindrer dig i at blive lykkelig, finde en kæreste eller drømmejobbet. Nogle regler har vi arvet, andre er kommet til men er ikke længere hensigtsmæssige, for de forhindrer dig i at leve livet som du inderst inde ønsker. Du vil opleve, at det hele vil føles meget enklere og tingene vil lykkes for dig, på en helt ny og lettere måde, når du siger farvel til de regler du ikke længere har brug for.

Har du brug for at træffe en beslutning, får vi den kogt ned så det bliver ganske overskueligt for dig at træffe den, for dig, bedste beslutning. Beslutningen skal stadig træffes, men nu ved du hvad det reelt handler om, derved bliver det langt letter at træffe en beslutning, og du vil være klar over hvad det præcist handler om.

At gå igennem et coachingforløb

At gå igennem et coachingforløb kan være en af de største gaver du kan give dig selv, som sætter dig i stand til at leve dit liv i dyb overensstemmelse med den du inderst inde er.

Jeg glæder mig til at følge dig på din rejse – den rejse jeg selv har taget, og hver dag er så dybt taknemmelig for, at jeg begav mig ud på. For den har forandret mit liv, så jeg i dag hver dag mærker efter om noget er godt eller skidt for mig, og handler derefter. Livet er fyldt med muligheder – du skal bare gribe ud efter dem.

Nu skal du ud på din rejse, hvor du når dine mål og drømme bliver opfyldt. Hvor længe vil du vente? Hvad forhindrer dig i at bestille en tid nu?