Hjælp til stresshåndtering for deres medarbejdere

Gennem det seneste par år har cirka 80 % af mine coachingopgaver handlet om stress. Flere opgaver er bestilt af virksomheder, der ønsker hjælp til stresshåndtering for deres medarbejdere.

Det er i grunden ikke så sært, når man ved hvor meget det koster for en virksomhed at have medarbejdere med stress. Prisen kan nemlig være temmelig høj.

De mest almindelige følger af stress hos en medarbejder, er en eller flere af følgende punkter:

  • Koncentrationsbesvær
  • Søvnproblemer
  • Glemsomhed
  • Nedsat immunforsvar
  • Ændring af temperament
  • Manglende overblik
  • Nedsat arbejdsfunktion
  • Sygemelding
  • Langtidssygemelding

Vurder nu selv, hvor meget hvert enkelt punkt, koster af indtægtstab, hvis virksomheden har en eller flere ansatte med stress.

Helt slemt bliver det hvis medarbejderen bliver langtidssygemeldt og efterfølgende må ophøre i jobbet.

Her skal man tænke på prisen for eventuel vikardækning i sygemeldingsperioden, eller nedgang i produktion.

Efterfølgende kommer der omkostninger

Efterfølgende kommer der omkostninger til stillingsopslag, tidsforbrug på ansættelsessamtaler (for mindst 1 medarbejder), indkøringsperiode for den nyansatte, med hjælp fra en eller flere ansatte og muligvis også en længere oplæringsperiode. Indenfor mange fag er det ikke usædvanligt, at en ny medarbejder først kan bestride stillingen 100 procent, efter 1 års tid.

På baggrund af dette, er det forståeligt at virksomhederne er villige til at investere i stresshåndtering. De kan se fidusen i, at værne om deres dygtige og loyale medarbejdere.

Det gode er, at dette også kommer medarbejderen til gode. Der er tale om et frynsegode, der er med til at give den enkelte medarbejder energi og et solidt værn mod stressens følgesygdomme.

Man kan vel sige, at der er tale om en win-win situation…