Hvad er terapi?

Samtaleterapi er en “tale-kur”, hvor dine symptomer lettes, og du lærer at forstå dig selv og dine problemer på en anden måde. Herved får du mulighed for at beslutte dig for, om dit liv skal forandres for at du kan få det bedre.

Hvordan foregår det?

Under de første samtaler afklarer vi, hvad vi skal fokusere på, og hvad du gerne vil have ud af terapien. Det er dine tanker, følelser og reaktioner, der hele tiden er i centrum.

Hvor lang tid tager det?

Behovet for terapi varierer fra menneske til menneske. Nogle har brug for få timer. Andre for mere intense og længere forløb. Undervejs finder vi sammen ud af, hvad dit behov er.

Her kan du læse mere om, hvad jeg kan tilbyde:

Sorg & kriser

Hvis du har været ude for en rystende begivenhed, indenfor de seneste 12 måneder, som har bragt dig og dit sind ud af balance, kan du være berettiget til en henvisning.

Du kan få denne henvisning fra egen læge til behandling af sorg eller kriser hos en psykolog. Lægen henviser til en psykolog, der er tilknyttet sygesikringen, hvis der fx er tale om:

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorlig psykisk syge
 • personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer der har forsøgt selvmord
 • kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

Angst

Angst er en medfødt følelse. Stærke følelser af angst udløses, når vi havner i situationer, vi ikke kan håndtere, som vi plejer. Det er kroppens måde at fortælle os, at der er fare på færde.

Angst opleves forskelligt. Og derfor behandles den også efter, hvad den skyldes. Men målet er, at du forbedrer dine muligheder for at genvinde kontrol over den.

Stress

Stress er snart en folkesygdom. Det moderne menneske har travlt. Og ofte har vi alt for høje ambitioner for vores liv.
Symptomer på stress er fx udbrændthed, mangel på søvn og appetit eller besvær med koncentration og hukommelse.

En sygemelding kan være første skridt på vejen. Men derefter må der behandling til. Den kan afdække, hvad du ikke kan tåle. Og hvilke nye strategier der er nødvendige for dig at lære, for at du fx kan klare et arbejdspres.

Familier og par

Rådgivning og terapi kan gøre en forskel, hvis I har konflikter i samlivet, savner forståelse fra partneren eller er ved at glide fra hinanden. Jeg bruger gerne video-optagelser for at gøre jeres kommunikation og samspil synligt.

Jeg tilbyder også rådgivning og terapi om fx børneopdragelse og generationsproblemer.

Mægling i konflikter

Hvis I er blevet skilt, kan det være svært at nå til enighed om børn og bolig. Her kan konfliktmægling hjælpe.
Psykologen er mægler mellem forældrene, som gennem en styret forhandling finder frem til aftaler som er bindende. Og som begge parter kan stå inde for.

Hypnose

Hypnose via dyb afspænding er en metode, som kan bringe os i en bevidsthedstilstand mellem at sove og at være vågen. Det er det samme, der sker, når vi dagdrømmer, falder i staver eller bliver opslugt af noget.

I den tilstand er du mere åben over for at ændre indlærte og negative forestillinger om dig selv og din formåen.
Hypnose kan bl.a. hjælpe på angst, tristhed, stress og lavt selvværd.

Coaching

Coaching til gravide, partneren og spædbarnsfamilien
Det er ikke alle kommende forældre, der har haft mindre søskende at tage sig af. Derfor kan viden om små børns behov, og hvordan man tager sig af dem, være ukendt land. Men man kan også være usikker på forældrerollen. Pludselig at blive biperson i eget liv. Eller usikker på ens egne reaktioner på træthed og de mange nye gøremål.

For at undgå “børnechok ” kan coaching være en hjælp:

 • under omstillingen til at blive forældre
 • under graviditeten
 • og den første spædbarnetid

Coaching hjælper dig og din partner til den bedst mulige tilknytning mellem jer og jeres barn, og det mest frugtbare samvær, hvor alle får noget ud af det.