Individuel Samtaleterapi tilbyder et sikkert rum, et privat og Personligt fristed, hvor du kan lægge dine følelser og tanker frem til refleksion, så nye indstillinger og tillid til dine egne muligheder efterhånden kan vokse og livet kan leves mere helt og kreativt.

Selv om du har en god familie og venner, du kan tale med, er det ofte lettere at tale med en, der står helt udenfor, og som ikke personligt er i involveret i dine problemer.

Individuel samtaleterapi er en mulighed, når du oplever udfordringer i livets aspekter. 

Nogle udfordringer har aktuel karakter, f.eks. dødsfald, afskedigelse, et stressende job eller sygdom, mens andre skyldes problemer i opvæksten og usunde familiemønstre.

Individuel Samtaleterapi er også at udforske sig selv – en forandringsmulighed og en vejviser til et mere helt og kreativt, dynamisk liv.

To væsentlige forhold ved et vellykket Psykoterapeutisk forløb

1. Du skal føle dig tryg ved din terapeut. Stol her på dine fornemmelser. 

I et psykoterapeutisk forløb kan du i en længere periode have brug for din terapeuts støtte og nærvær. Derfor er det vigtigt at du føler dig tryg ved terapeutens kompetence og at terapeuten er en person der kan leve op til den tillid, du viser.

2. Du skal ville forandring i dit liv. Uden et stort mål af vilje til at være ærlig og åbent tilstede i psykoterapien, kan forandring ikke ske.

Terapeutens opgave er at hjælpe til, at skabe rum, hvori forandringen kan ske. Arbejdet er du nødt til at gøre selv, men terapeuten støtter dig i dette arbejde.