Girafsprog er også kaldet ikke voldelig kommunikation. Girafsprog er en metode til kommunikation i en potentiel eller given konflikt. Et redskab til at bevare dialog i samtalen.

Giraffen bliver brugt som symbol, da dens store hjerte symboliserer medfølelse og dens lange hals symboliserer overblik.

Formålet med girafsproget er at kunne tale sammen uden at optrappe en konflikt. At kunne tale sammen fra hjertet. At kunne samtale med en ærlig og empatisk kommunikation. Således alles behov tilgodeses.

Metoden er at man er holder sig til fakta. Og man bliver på egne banehalvdel. Man er lyttende overfor modparten og udviser empati. Man udtrykker sine egne følelser og beskriver sine behov. Man formulerer hvorledes en løsning kunne være. Under hele samtalen udviser man stor imødekommenhed og giver mulighed for at imødekomme den anden behov. Målet er at man udelukkende taler ud fra behov, følelser og konkrete iagttagelser.

Metoden kan opstilles således:

  1. Observation (se på fakta uden fortolkninger)
  2. Følelse (beskrivelse af følelser uden at beskrive tanker)
  3. Behov (beskrivelse af behov)
  4. Anmodning (anmode om hvad der skal ændres så behov bliver dækket)

Min erfaring er at et angreb/kritik bedst håndteres med imødekommenhed. Jeg oplever ikke at det er konstruktivt at forsvare mig med et modangreb. Jeg opnår langt bedre resultat ved at lytte til hvad der ligger til grund for angrebet/kritikken. For ofte er grunden nogle indeklemte følelser eller behov fra modparten. Og så kan konflikten som regel løses i et kompromis eller en korrektion.

Min største udfordring er at være lyttende under hele samtalen. At være lyttende hele tiden og rent faktisk høre efter hvad der bliver sagt. Ofte gætter jeg mig ubevidst til slutningen af et argument. Jeg tror min hjerne har til vane selv at danne konklusioner. I stedet for rent faktisk at være opmærksom på fakta og forholde sig til det.

Girafsproget er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg. Han har skrevet bogen “Ikke voldelig kommunikation: girafsprog – brug din indfølingsevne og få både dine egne og andres behov tilgodeset” som er den officielle lærebog om girafsprog. Vil du vide mere om girafsprog – så kan du læse mere om bogen eller købe bogen lige hér.