De fleste af os kommer før eller siden ud for en krise af stærk følelsesmæssig karakter

De fleste af os kommer før eller siden ud for en krise af stærk følelsesmæssig karakter. De fleste af disse kriser har vi heldigvis selv ressourcer til at arbejde os ud af. Men vi kan få brug for et andet menneskes hjælp til at bearbejde visse kriser.

Individuel terapi

Når du ønsker individuel terapi, kan der være mange årsager eller grunde. Men ens for de fleste, er en følelse af psykisk ubehag, som giver sig udslag i forskellige påtrængende følelser som uro, rastløshed, vrede, tomhed, sorg, nervøsitet, angst, ensomhed eller nedtrykthed. Mange har spændinger i kroppen, er trætte eller har psykosomatiske symptomer eller alvorlige sygdomme, og nogle får et misbrug af  mad, alkohol, m.m.

Psykiske problemer er meddelelser

Psykiske problemer er meddelelser, der indeholder betydningsfulde budskaber, som jeg kan hjælpe dig med at afdække, så du kan få en forståelse af dig selv og dine reaktioner, finde dine ressourcer, tage ansvar og træffe nogle andre valg.

Min terapi bygger på ligeværd, tillid og respekt for dig som person

Min terapi bygger på ligeværd, tillid og respekt for dig som person. I det terapeutiske forløb, tager vi udgangspunkt i din situation og din oplevelse af problemet. Udover samtalen anvendes en bred vifte af terapeutiske processer afhængig af problemets art og dig som person. Jeg har naturligvis tavshedspligt.

Jeg udfører individuel terapi, gruppeterapi, underviser og holder foredrag.