“Bag et hvert problem ligger en frustreret drøm”

– Jeg arbejder ud fra den systemisk løsningsfokuserede metode som er en anerkendt metode, der er udviklet af Steve de Shaser, som udviklede metoden ud fra den såkaldte Bateson Gruppe.

– Der er ikke nogen der “har patent” på sandheden. Dette gælder også for terapeuter: deres måde at forstå et problem på, er ikke mere sand/rigtig end klientens måde at forstå problemet på.

– Udgangspunktet for en dialog mellem en terapeut og en klient er derfor altid klientens oplevelse af sin situation/sit problem og terapeutens opgave bliver at tilbyde en anden forståelsesramme af problemet.

– Klienten rummer selv løsningen på sine problemer.
Løsningsterapiens hovedprincip er at terapi er omorganinsering af allerede indlærte erfraringer, snarere end indlæring af nye.

– Terapien går på
“At bruge det klienten har med til at imødekomme hans/hendes behov på en sådan måde, at klienten kan leve et tilfredsstillende liv på egen hånd”.