Krops og gestaltterapi

En arbejdsform, hvor der arbejdes med uafsluttede konflikter eller begivenheder, måske i barndommen, som har betydning for din måde at fungere på. Et eksempel kan være et traume. Eller dine forældres betydning for den måde du fungerer på nu. Det kan også være forskellige sider af dig, hvor du er i konflikt med dig selv.

Eksistentiel terapi

Vi arbejder med de store spørgsmål, livet og døden, med alvorlig sygdom, at turde tage ansvar for sig selv, med isolationen, ensomheden og meningsløsheden.

Eksempelvis er det nogen gange sådan, at angst eller angstrelaterede tilstande kan have rødder her.

Til dig, der oplever dig terapiresistent

Hvis du har en historie med at have prøvet, måske flere, terapiforløb, og ikke syntes det har hjulpet dig, fordi du ikke rigtig syntes, at der sker noget med dine følelser, kan det være, at CFT, eller mødfølelsesbaseret terapi, er noget for dig.

Kort er terapien baseret på, at der er mindst tre motivationsystemer i den del af hjernen, hvor følelserne sidder.

  • Et system for drifter, stimulering, konkurence, at være aktiv
  • Et system for tilfredshed, beroligelse, tryghed i kontakten
  • Det trusselsbaserede system. Her dannes angst, sikkerhedssøgning, tilbagetrukkethed, depression osv.

Det trusselsbaserede system kan være for stort og aktivt og beroligelsessystemet kan være for svagt. Det kan både skyldes forhold i den fortid eller biologiske forhold.

CFT lægger focus på at styrke det tryghedsskabende motivationssystem og derved at dæmpe angsten. Metoden er mindfulnessbaseret og kaldes også fysioterapi for hjernen.

Parterapi

Jeg arbejder med kommunikationen og med, at I får udtrykt Jer overfor hinanden på en respekterende måde og får nogle redskaber til kommunikationen.