Familieterapi

Typiske problematikker:

 • Der er en eller flere i jeres familie der mistrives.
 • I voksne har svært ved at kommunikere.
 • Der er mange konflikter i jeres familie.
 • I er usikre på hvordan i vil opdrage jeres børn.
 • I er en sammenbregt familie.
 • Der er mange konflikter mellem jeres børn.
 • I har svært ved at leve sammen, men stadig elsker hinanden.

Familien og familieterapi:

 • Alle i en familie gør deres bedste for at få familien til at fungere på bedst mulige måde, alligevel er det jo ofte svært at få familien til at fungere som man gerne vil, og derfor kan en familie have brug for hjælp.
 • Alle i familien her deres gode grunde til at gøre som de gør, derfor kan der opstå konflikter i en familie, og sommetider har en familie brug for andre øjne på konflikterne for at komme videre på en positiv måde.
 • Det kan være svært at finde ud af hvornår man skal søge hjælp udefra, jeg er dog klar til at hjælpe jeres familie i jeres proces.
 • Det er altid en god ide at børnene deltager i familie terapien, da børnene kan fornemme alt hvad der sker i en familie, derfor fornemmer de også den ubalance der er i familien, selvom forældrene tror det lykkes at holde problemerne hemmelige.
  Derfor kan børnene ligeså godt høre deres forældre tale højt om problemerne, så er børnene også fri for at gå og fantasere om hvad der sker i deres familie. Jeg respektere selvfølgelig hvis i som forældre gerne vil komme alene.
 • Ofte forsøger børnene at tage ansvar for stemningen i familien. I de familieterapeutiske samtaler, vil de finde ud af at ansvaret for stemningen i familien ikke er deres.

Den gode samtale er altid den rette løsning for mange mennesker

Familie rådgivning

Hvornår skal man søge familierådgivning?

Familie rådgivning er ikke nær så dybtegående, som familieterapi. I rådgivning, er det mig der rådgivere udfra min teoretiske og praktiske viden.

Rådgivning er især givtigt, hvis du føler dig magtesløs og savner konkrete muligheder for at gøre tingene på en anden måde.

Typiske problematikker:

 • At i føler jeres barn har fået leder rollen i jeres familie?
 • At du/i føler jeres barn er styrende i forhold til sovetider, madvaner, hvad familien skal foretage sig osv.
 • Acceptere dit barn ikke et nej?
 • Har du svært ved at stå fast ved dine beslutninger?
 • Føler i ofte i skælder ud på jeres børn?
 • Har det været en stor omvæltning at blive forældre
 • Føler i ikke det er hyggeligt at putte jeres barn? Eller er i groet fast i et negativt mønster, hvor det tager for lang tid at putte, så i ikke har tid til at pleje jeres parforhold om aftenen?
 • Skal i skilles, og vil i gerne gøre dette i en god tone, så i fremover kan have et positivt samarbejde omkring jeres børn?
 • Er det svært at være en sammenbragt familie?

Jeg har ikke den endegyldige sandhed for jeres familie, den finder vi frem til via samtale og samarbejde.