De fleste bliver forældre uden særlige forudsætninger

De fleste bliver forældre uden særlige forudsætninger.  Vi går ud fra, at alle fra naturens hånd er udstyret med  evner til at tage os af vores børn (og andre), men er det nu helt rigtigt?

Det er og kan være svært at opdrage sine børn og gøre det godt og det vil alle forældre. Men nemt er det ikke.  Hvordan opdrager vi vores børn til at være ansvarsbevidste og selvstændige mennesker?

  • Lær børnene autencitet (oprigtig, sand, virkelig)
  • Hav tid og rum for kærlighed
  • Nyd dine børn
  • Anerkend børnenes værdighed
  • Giv ægte kærlighed
  • Accepter din værdighed som forælder
  • Vær tydelig, når det gælder indhold af grænser.

”Jeg taler helst med børn, Thi  om dem tør
man dog håbe, at de kan blive fornuftsvæsener.
Men de, der er blevet det – Herre Jemini”
 (Søren Kierkegaard)

Vi er alle forskellige og ofte er vi blevet opdraget forskelligt. Hvordan koordinerer vi så i fællesskab den opdragelse, vi tror, er bedst for vores børn?

En af metoderne er, at forældrene er enige om følgende:

  • At lytte til deres børn på en aktiv måde
  • At sende klare “jeg – budskaber”
  • At løse konflikter, så alle parter ”vinder”

At ville og at gerne ville
Det er slet ikke nok
at man gerne vil.

Der skal både lidt mer
Og lidt mindre til.
Ved begrebernes luner
Og ved ordenes spil
Er det mer – og først virkelig nok:
At  man vil!
( Piet Hein)

Læs mere om samtaleterapi her.