Personlig rådgivning – Coaching

Selvtillid er noget alle gerne vil have. Det afspejler sundhed, styrke, glæde og mening med livet. Såvel selvtillid som selvværd er baseret på din egen vurdering samt på de krav, du lærer at stille til andre. Selvtillid indebærer at du respekterer dine egne personlige rettigheder og samtidig respekterer andres.

Psykologen og samtaleterapien kan hjælpe dig med at finde skjulte ressourcer og få modet til at stole på egne kræfter og de muligheder der er i din verden. Det kræver indsigt og selvforståelse at finde de mønstre, der eventuelt er med til at låse os fast. Vi må lære at finde de adfærdsmønstre der hæmmer og hindrer os. Vi må lære hvordan vi selv kan gøre noget ved det og turde gøre det!

” Det er svært at være tapper – sagde Grislingen med et lille snøft når man bare er et Meget lille dyr. Ninka Ninus, som have meget travlt med at skrive, så op og sagde: “Det er netop fordi du er et meget lille dyr, at du bliver så nyttig for os i de begivenheder der forestår”.
(Fra Peter Plys)

En væsentlig side af coaching

En væsentlig side af coaching omfatter en psykologisk iagttagelse og mentale træningsmetoder. Det handler endvidere om at psykologen er inspirerende og motiverende i forhold til det, der skal opnås på arbejdspladsen såvel som på sportspladsen. Det gælder også i perioderne mellem konkurrencerne, i hverdagen på arbejdspladsen og også om at få enkelt individer til at fungere som et team. Kort sagt handler det om at skabe et frugtbart trænings-, arbejds- og konkurrencemiljø.

Coaching handler endelig også om at øge menneskers selvværd/tillid og hjælpe med at udvikle personligheden i bred forstand.

”Giv mig sindsro til at acceptere, hvad jeg ikke kan
ændre, mod til at ændre det, jeg kan, og visdom til at
se forskellen”
(Marcus Arelius, 150 f. Kr.)