Coaching – Hvordan coacher man?

En coachs opgave er at støtte sin kunde og derved hjælpe ham eller hende med at opnå et specifikt personligt eller professionelt resultat, men hvordan coacher man i praksis?

Hvad skal en coach opnå?

En coach skal skabe et trygt område hvor klienten kan ”se” sig selv mere tydeligt.

En coach skal fremprovokere flere velovervejede tanker og handlinger fra klientens side end klienten kunne have opnået uden hjælp.

En coach skal skabe klarhed omkring de mål og de resultater man har aftalt at arbejde med

En coach skal hjælpe sin klient med at se hvad han mangler for at opnå sine mål og hjælpe sin klient udvikle en strategi som han/hun kan bruge til at nå sine mål.

En coach skal motivere sin klient.

Hvordan coacher man i praksis?

En coaching session vil ofte forløbe som en samtale mellem coachen og klienten. Det kan være en rigtig god idé at begynde med at afklare hvilken rolle du har tænkt dig at spille under forløbet, f.eks.: Ven, lærer, kritiker.

Begynd selve samtalen med at afklare hvilket problem eller mål i skal arbejde med, Bed evt. klienten opsummere problemet eller målet i en kort sætning.

Når emnet er afklaret kan man bede klienten komme med forslag og ideer som kan afhjælpe problemet eller hjælpe vedkommende nå sit mål, går klienten i stå kan du hjælpe ham på vej, men forsøg at lade klienten komme med alle de input han overhovedet kan før du selv bidrager med noget.

Herefter kan coachen komme med input og forslag til forbedringer, det er vigtigt at komme med kritik på en så positiv måde som muligt og konstant arbejde på at højne klientens selvværd og selvanseelse.

Det er også vigtigt ikke at fortælle klienten hvad han skal gøre

Det er også vigtigt ikke at fortælle klienten hvad han skal gøre men at komme med forslag eller stille spørgsmål som leder klienten på rette vej. Coachens opgave er at hjælpe klienten til selv at finde en løsning eller en strategi. Simplificer problemstillinger og motiver klienten. Sammen udarbejder i en strategi klienten skal følge eller som i skal arbejde videre med fremover.

En god måde at afslutte en coachingsession kan være at bede om feedback på sin coaching og spørge klienten hvad hun har fået ud af forløbet. Tit vil coachen give klienten hjemmearbejde for som han/hun skal arbejde på til næste coachingsession.

Faktaboks:

De vigtigste ting en coach skal kunne:

  • Støtte
  • Afklare
  • Motivere