“Silence gives answers.” Rumi, persisk digter, 1207-1273

“Let yourself be silently drawn by the strange pull of what you love. It will not lead you astray.” Rumi, persisk digter, 1207-1273

“The privilege of a lifetime is to become who you truly are.” Carl Jung, schweizisk psykiater, 1875-1961

“At kende sig selv er begyndelsen på al visdom.” Aristoles, græsk filosof, 384-322 f.Kr.

“Det er uklogt at være sikker på sin egen visdom. Det er sundt at blive mindet om, at den stærkeste kan svækkes og den klogeste fejle.” Mahatma Gandhi, 1869-1948

“Every child is an artist, the problem is staying an artist when you grow up.” Pablo Picasso, fransk kunstner, 1881-1973

“Hvis ikke mennesket suverænt lukkede øjnene, ville det til sidst ikke længere kunne se det, som det er umagen værd at se.” René Char, fransk poet, 1907-1988

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.” Aristotles, græsk filosof og videnskabsmand, 384-322 f.Kr.

“Your beliefs become your thoughts. Your thoughts become your words. Your words become your actions. Your actions become your habits. Your habits become your values. Your values become your destiny.” Mahatma Gandhi, indisk politiker og åndelig leder, 1869-1948

“Each one of us has it in themselves to be a free spirit, just as every rose bud has in it a rose.” Rudolf Steiner, østrigsk filosof, 1861-1925

“The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.” Pablo Picasso, fransk kunstner, 1881-1973

“The one thing in life you have to do. Spread the light. Be the lighthhouse.” Yogi Bhajan, indisk spirituel leder, 1929-2004