Coaching & sparring

Coaching – Hvordan coacher man?

En coachs opgave er at støtte sin kunde og derved hjælpe ham eller hende med at opnå et specifikt personligt eller professionelt resultat, men hvordan coacher man i praksis?

Hvad skal en coach opnå?

En coach skal skabe et trygt område hvor klienten kan ”se” sig selv mere tydeligt.

En coach skal fremprovokere flere velovervejede tanker og handlinger fra klientens side end klienten kunne have opnået uden hjælp.

En coach skal skabe klarhed omkring de mål og de resultater man har aftalt at arbejde med

En coach skal hjælpe sin klient med at se hvad han mangler for at opnå sine mål og hjælpe sin klient udvikle en strategi som han/hun kan bruge til at nå sine mål.

En coach skal motivere sin klient.

Hvordan coacher man i praksis?

En coaching session vil ofte forløbe som en samtale mellem coachen og klienten. Det kan være en rigtig god idé at begynde med at afklare hvilken rolle du har tænkt dig at spille under forløbet, f.eks.: Ven, lærer, kritiker.

Begynd selve samtalen med at afklare hvilket problem eller mål i skal arbejde med, Bed evt. klienten opsummere problemet eller målet i en kort sætning.

Når emnet er afklaret kan man bede klienten komme med forslag og ideer som kan afhjælpe problemet eller hjælpe vedkommende nå sit mål, går klienten i stå kan du hjælpe ham på vej, men forsøg at lade klienten komme med alle de input han overhovedet kan før du selv bidrager med noget.

Herefter kan coachen komme med input og forslag til forbedringer, det er vigtigt at komme med kritik på en så positiv måde som muligt og konstant arbejde på at højne klientens selvværd og selvanseelse.

Det er også vigtigt ikke at fortælle klienten hvad han skal gøre

Det er også vigtigt ikke at fortælle klienten hvad han skal gøre men at komme med forslag eller stille spørgsmål som leder klienten på rette vej. Coachens opgave er at hjælpe klienten til selv at finde en løsning eller en strategi. Simplificer problemstillinger og motiver klienten. Sammen udarbejder i en strategi klienten skal følge eller som i skal arbejde videre med fremover.

En god måde at afslutte en coachingsession kan være at bede om feedback på sin coaching og spørge klienten hvad hun har fået ud af forløbet. Tit vil coachen give klienten hjemmearbejde for som han/hun skal arbejde på til næste coachingsession.

Faktaboks:

De vigtigste ting en coach skal kunne:

 • Støtte
 • Afklare
 • Motivere

Til virksomheder

1.Lifecoaching

Det er for dig der har brug for at skabe balance imellem dit private liv og dit arbejdsliv. Du får hjælp til at skabe din personlige plan over hvordan du når dine mål på den bedste og mest effektive måde på begge områder af dit liv.

2.Karrierecoaching

Det er for dig der står over for ændringer i din karriere. Det kan for eks. være på grund af behovet for egen udvikling af arbejdsmæssige kompetencer eller oplevelsen af at du ikke har mulighed for at udfolde allerede eksisterende kompetencer. Det kan også være ændringer i organisatoriske strukturer, nedskæringer og omorganiseringer

3.Stresscoaching

Stresscoaching er et coachingforløb specielt til mennesker med stress. I forløbet, arbejder vi på, at du får din hverdag til at hænge sammen, får mere overskud og glæde. Og endelig arbejder vi på, at du får et velfungerende liv.
Stresscoaching kan anvendes både forebyggende og afhjælpende. Det er en form for hjælp, hvor du bliver hjulpet ovenpå igen og hvor du lærer at genkende stresssignaler så du kan forebygge stress i fremtiden.


Kurser for virksomheder

Metoder i coaching

Coaching er et redskab, der bruges til mange formål og på mange forskellige niveauer – både personligt og i forhold til jobbet og karrieren.

Coaching er en professionel dialog, der tager udgangspunkt i den coachedes mål. Gennem målrettede spørgsmål opnår den coachede (medarbejderen/kollegaen) at se tingene i et nyt perspektiv samt at blive klar over egne ressourcer og handlemuligheder i forhold til målet.

Formålet med forløbet er at give dig en grundlæggende indsigt i, hvad coaching er. Du bliver præsenteret for coaching redskaber og trænet i at anvende disse.

Vi arbejder med princippet ”learning by doing”.

Udbytte: bedre arbejdsklima mere trivsel på arbejdspladsen

Modulerne bliver skræddersyet efter virksomhedens behov.

Pris og sted: Aftales

Stress

Stress er blevet til en daglig følgesven på nutidens arbejdspladser. Stress går ud over både kreativitet og effektivitet og i sidste ende medarbejderen – og dermed virksomhedens resultater og økonomi. Alle kan lære at håndtere hverdagens turbulens og mange forandringer, så stress holdes på afstand og effektiviteten bevares. Dette kursus giver dig de redskaber, der skal til.
Formålet: nye vinkler og brugbare redskaber, der forbedrer arbejdsglæde/arbejdsklima.

Pris og sted: Aftales  

Workshops / Foredrag


• Coaching – et redskab til personlig udvikling
• Når du dine mål?
• Hvad tror du på?
• Den feminine gennemslagskraft
• Relationer og projektioner
• Sig dog hvad du mener?
• Meditation og afstresning
• Powerkvinder

Er du interesseret i nogle af de ovenstående emner eller har lyst til at høre om flere af dem er du velkommen til at ringe for en uforpligtende snak.

Workshops kan skræddersyes til lige netop jeres behov.
Pris og sted: Aftales

Hvorfor coaching?

hvorfor coaching

Coaching

Hvad er coaching?

Coaching er en professionel dialog der tager udgangspunkt i dine ønsker. Det hjælper dig med at skabe det liv du ønsker og giver dig mulighed for at leve dine drømme fuldt ud. Coaching hjælper dig til at erkende hvor du på nuværende tidspunkt befinder dig i dit liv og hjælper dig til at fastsætte nye mål ift. hvor du ønsker at være.
Coachen hjælper dig til at finde ud af hvad du ønsker, hvorfor du ønsker det og hvad forhindrer dig i at gøre det. Derudover får du hjælp til at skabe din personlige plan over hvordan du når dine mål på den bedste og mest effektive måde.

Du får bevidsthed over dine udfordringer, du får mulighed for at afbryde de uhensigtsmæssige mønstre samt du får motivation til en reorientering og integration af det nye i dit liv.

Udg. punkt er at du har alle svarene ind i dig selv.
Coachen støtter dig i din proces med respekt for din integritet.

Hvorfor coaching?

Via coaching får du bl. andet hjælp til at finde:

• dine evner og indre ressourcer
• udfordringer og vigtige temaer
• livsområder, du må tage en kærlig hånd om
• dybere forståelse af dig selv
• en vis forløsning og afklaring
• hjælp til at fokusere på dine mål
• afklaring af hvor du er nu og hvor du er på vej hen
• praktiske idéer og øvelser

Hvad får du ud af coaching?

• et liv uden stress
• større selvtillid og selvværd
• større klarhed over dine værdier
• større kendskab til dine egne mønstre –
hvorfor gør du som du gør ?
• større balance imellem dit private liv og dit arbejdsliv
• bedre livskvalitet
• mere glæde og humor
• mulighed for at forstå/forbedre de nære relationer
• mulighed for at lære at udtrykke dine holdninger og
meninger på en hensigtsmæssig måde

Konsultationen kan efter behov suppleres med øvelser, der passer specielt til dig.

Terapi kan give…..

hvorfor coaching

Når mennesker har brug for hjælp

Når mennesker har brug for hjælp til at komme videre i livet eller ud af en krise – så kan en samtale med en terapeut være en god mulighed.

Nogle mennesker har oplevelser med i bagagen, som gør, at deres liv er svært og tungt. Man kan have været ude for noget ubehageligt, måske et sygdomsforløb, en ulykke, et tab, et  omsorgssvigt, som man har behov for at få bearbejdet.

Andre oplevelser kan være modløshed, problemer i parforhold, jalousi, stress, angst, usikkerhed, ensomhed, jobproblemer, eksistentielle kriser og at finde en mening med livet.

Terapi er et værdifuldt redskab, når livet går os imod, eller når vi har brug for hjælp til at komme videre fra en fastlåst situation. Det kan være et redskab til øget bevidsthed om os selv og vores personlige udvikling og vores egne ressourcer. Det er raske personer, som er i stand til at tage ansvar for deres egne handlinger, der kan indgå i et forløb.

Afklaring, bevidsthed, udvikling

Afklaring, bevidsthed, udvikling, kontakt til dybere sider af sig selv og sine ressourcer, nysgerrighed, livskraft,  mening med livet og forståelse for sammenhænge og derigennem støtte, tid, ro, opmærksomhed og omsorg.

Jeg henvender mig til børn, unge og voksne, der ønsker at arbejde seriøst og kreativt med deres personlige eller professionelle udvikling.

Terapi forløb

Et terapiforløb kan forstås som en rejse – i hvem DU er, i DIN historie, og hvordan DU lever dit liv. Terapien skal være en god og energigivende oplevelse, og der skal komme noget godt ud af det.

Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klient og terapeut. Både du og jeg  deltager i arbejdet, hvor du er hovedpersonen, hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig.

Psykoterapi består af regelmæssige møder gennem kortere eller længere tid, fra nogle uger op til flere år.

Psykoterapi er græsk

Psykoterapi er græsk

Psykoterapi:

Selve ordet psykoterapi er græsk. ”psyke” betyder sjæl og ”terapi” betyder behandling. Altså behandling af sjælen.

Psykoterapi er samtaler hvor kontakt og nærvær er grundelementerne. Det primære er, at jeg som terapeuten lytter med opmærksomhed, empati og indlevelse. Formålet med psykoterapi er, at jeg i samarbejde med dig, hjælper dig til at forstå dine vanskeligheder, så du selv er i stand til at løse dine problemer.

Man kan gå i psykoterapi af mange forskellige grunde

Man kan gå i psykoterapi af mange forskellige grunde. Nogle kommer med en helt bestemt problematik, eks tab af en nærtstående, skilsmisse, eksamensangst. osv. Andre kommer med mere uspecifikke problematikker, som tristhed, en følelse af at være anderledes, manglende livslyst mm. Hvor det er sværere at sætte ord på, hvad det er som er problemet.

Hvor længe, man ønsker er gå i terapi er også forskelligt, nogle har korte forløb, andre længere, alt afhængig af behov og de temaer man har med sig.

Hvis du kan genkende dig selv i en eller flere af nedenstående udsagn, kan det være at psykoterapi er noget for dig:

 

 • Er du ofte trist eller ked af det?

 

 • Er du nervøs eller angst?
 • Mangler du glæde eller livslyst?
 • Er din appetit påvirket?
 • Sover du dårligt om natten?
 • Har du det svært i nære relationer og ønsker du det anderledes?
 • Kommer du ofte i konflikter, som giver dig problemer?
 • Har du svært ved at sige fra?
 • Har du været udsat for tab, svigt eller overgreb?

 

 

 

Angst og traumer

Angst og traumer

Angst er en stærk følelse, som er præget af magtesløshed overfor en ukendt trussel.

Angsten er altid ledsaget af somatiske fornemmelser, såsom hjertebanken, muskelspændinger, hyperventileren, stærk svedafsondring og dødsfølelse. Angst er jo forsvar mod en ukendt trussel og man danner angst som reaktion på en traumatisk situation. Det er ens Jeg der reagerer på truslen.

Pludselig kommer angsten uventet og man går næsten i panik og bremser midt på vejen.

Når panikangsten tager over

Dem som har oplevet angst som pludselig er opstået, kaldes panikangst, ved hvor forfærdeligt det er og hvor lammet man bliver i hele kroppen. Nogle oplever det mens de kører bil. Pludselig kommer angsten uventet og man går næsten i panik og bremser midt på vejen.

Angst kan behandles med samtaleterapi.

Hvorfor opstår angst?

Ja der er mange indgangsvinkler til angst men hvis man har stress fyldte perioder, sygdom, problemer i familien, problemer i ægteskabet og man samtidig bærer på et traume, ja så kommer angsten hurtigere og den vil være tilbagevendende. De fleste for oftere angst når de har forladt hjemmet.

Sådan behandles traumet

Behandling af angst foregår ved at man ”vender tilbage” til traumet. Traumet er jo fortrængt og derfor kan man ikke forstå hvorfor man får angst da man ikke har en kendt faktor, altså traume.

Det behøver ikke at være noget ganske forfærdeligt traume, men der er noget i traumet som fremkalder angsten.

Så sammen vender vi tilbage til barndommen, ungdomslivet og gennemgår alle livsfaser, hvor vi får vendt traumer og andet som blokerer og herefter forsvinder angsten af sig selv. Denne proces kan tage lang tid, da alle traumer ofte er ubekendte faktorer i en persons liv.

Angst er meget udbredt, men alle angst former kan helbredes.

Skyld og skam

Skyld og skam

Skyld og skam er to begreber som alle kender. Det er to følelser som er tæt beslægtet og begge er smertefulde, men de aktiveres af forskellige oplevelser og er forbundet med forskellige konsekvenser.

Skam

Skam er en sammensat pinagtig følelse, der er forbundet med oplevelsen af at være pinlig, ofte i forbindelse med nøgenhed og seksualitet, samt af at komme til kort og ikke være god nok. Den ledsages typisk af en kropslig reaktion i form af rødmen og et ønske om at være usynlig eller at synke i jorden.

Når mor og far siger:”Skammer du dig ikke?”

Psykoanalysen ser begrebet skam som noget tillært i den kultur man vokser op og ser det som modstand, altså et psykisk forsvar. Der kan være mange grunde til at man skammer sig men det er meget almindeligt, især i familier hvor moralen er høj, bliver det også brugt som opdragelsesmiddel. Alle har nok, mere eller mindre, hørt sine forældre sige, ”skammer du dig ikke”, når man har gjort noget forkert.

Hvis man har hørt dette tilstrækkeligt mange gange og det tynger en, ja så kan det blive noget som påvirker ens liv ret meget.

Når man arbejder med skam i behandlings øjemed, bliver det at få afdækket,  ”hvorfor, skammer du dig” . Her arbejdes centralt med begrebet skam, hvor vi genspiller de situationer hvor du har følt skam og taler om hvorfor og hvordan man kommer videre.

Skyld

Skyld er anderledes fra skam. Det er en angstfølelse i form af selvbebrejdelser, anger og dårlig samvittighed. Forskellen er at skyld giver én angst, hvilket skam ikke gør.

Skyld er også noget tillært.

Der findes kulturer hvor skyld næsten ikke findes og hvis det gør, er det i så lille grad, at det bliver ubetydeligt.

Skyld er jo noget som ikke er synlig hos den enkelte. Man kan godt få korte symptomer som ved depression, men de er ofte kortvarige. Et eks. Et barn slår en rude i stykker. Mor og far er ikke hjemme og han føler sig skyldig. Når mor og far kommer hjem og han får accept, ” det gør ikke noget”, letter skylden med det samme. Altså skyld, er ofte noget meget hurtig og forbigående. Skyld kan afhjælpes med accept.

Man har set det indenfor cykelsportens verden i de sidste år. Mange har erkendt sig skyldig i doping, men de har ikke gjort det fordi de er skyldige, men fordi skammen tynger dem så meget.

Her ses tydelig den forskel der er på skam og skyld.

Behandlingen af skyld bliver altid kædes sammen med skam og derfor er de to begreber svære at skille ad. Ofte føler man sig også skamfuld når man er skyldig, så derfor behandles de samtidig. Man genspiller situationer hvor man har følt skyld og derved får man gennemlevet situationen og kan handle anderledes, da følelser jo kommer frem når man taler om situationen.

Sorg

Sorg

Alle mennesker bliver udsat for sorg eller krise i løbet af tilværelsen

Alle mennesker bliver udsat for sorg eller krise i løbet af tilværelsen. Det kan for eksempel ske, hvis én, du holder af, bliver syg og dør, eller hvis du selv rammes af kritisk og alvorlig sygdom, eller hvis dit ægteskab går i stykker, hvis du mister dit arbejde, kommer ud for en ulykke eller måske bliver udsat for overfald eller vold.

Reaktionerne er forskellige fra menneske til menneske og afhænger af mange ting, hvor stærkt er dit Jeg, hvor du er i livet og hvordan du har det på det tidspunkt, hvor ulykken eller sorgen rammer dig, og hvor stærk en tilknytning, du har, eller har haft, til den eller det du har mistet.

Når man havner i en krise, sker der ofte det, at du for en tid er ude af stand til at bruge din almindelige, sunde fornuft.  At frigøre sig fra den eller det man har mistet og til du begynder at forstå hvad du har mistet kan gå lang tid. Nogen kommer selv igennem sorgen eller krisen andre gør ikke.

Sorgen rammer alle

Et sorg eller kriseforløb består af fire faser.

1. Chokfasen

Den første fase kaldes chokfasen, som varierer fra person til person. Den kan vare mange dage og i den fase er du præget af meget forvirring og du kan ikke fatte hvad der er sket. Du føler bare at hele verden er styrtet i grus.

2.Reaktionsfasen

Den varer uger endda måneder, hvor forvirringen stadig er stor. Du har svært ved at finde dine egne grænser, du kan ikke rigtig erkende hvad der er sket. Du føler vrede, aggression, meningsløshed, du er bare ulykkelig og kan ikke forstå det har ramt dig. I denne fase får man ofte skyld, som om man kunne havde forhindret det som er sket. I denne fase reagerer kroppen meget kraftigt og man får mange fysiske symptomer, som muskelspændinger og søvnløshed.

3.Bearbejdningsfasen

Efter nogle måneder, måske et halvt år eller nogen gange mere begynder du at forstå hvad der er sket. Du bearbejder de oplevelser du har haft, indtil nu og begynder nu, at tale med andre om det. Du begynder at blive mere udadvendt. Du er stadig sårbar og angst, men du ser mere realistisk på fremtiden. Nogen gange kommer sorgen tilbage og du bliver ked af det. I denne fase, er der chance for, at kunne udvikle en depression.

4. Nyorienteringsfasen

Den sidste fase kaldes nyorienteringsfasen som kommer når de andre faser er gennemlevet. Mange kommer i denne fase efter ca. 1 års tid. Denne fase kan vare resten af livet, for selv om du fik mange sår under krisen, ja så begynder de at hele og der kommer ar, som ikke springer op igen, men du skal leve med dem. Der er ikke noget der bliver som før og du lærer at leve med det skete. Du kan nu tale om det skete, uden de store følelser, men dit humør vil blive påvirket når du tænker på det skete.

“Alle mennesker bliver udsat for sorg eller krise i løbet af tilværelsen. Reaktionerne og faktorer er vidt forskellige fra menneske til menneske, og skal bearbejdes i det tempo som man er klar til. Det er her psykoterapien har værdi”

Terapimæssigt er det at støtte dig igennem alle faser

Når man kommer ud for en sorg eller krise, så er det om at komme i gang med terapien så hurtig som mulig, da det kræver meget støtte i alle faser. Faserne skal gennemleves og man kan ikke, ”skubbe på” ved at gå i terapi, men støttes undervejs. At gennemgå alle faser er subjektiv og det er også forskellig hjælp man har brug for. Nogen har brug for, forståelse, andre har brug for støtte og nogen har brug for bare at ”komme af med det” som nager en og gennemleve krisen.

UNGE MED PROBLEMER

UNGE MED PROBLEMER

Der er mange unge der i dag slet ikke kan følge med. Der er en stor stigning i ADHD, personlighedsforstyrelser, relationsforstyrelser, psykoser og mange kan ikke finde ud af, hvorfor deres liv bare ikke fungerer.

“Mange unge kan ikke magte det store forventningspres der er på dem fra skoler, omverden og familie. De bliver forvirret, stresset og kan slet ikke finde deres plads”

Diagnose er ikke relevant

ADHD er efter min mening en diagnose som ikke er relevant. Den tilsigter at sætte nogle unge i bås, og der gøre dem ”syge”. Jeg mener mange unge bare ikke kan følge med, og derved reagerer de anderledes og modsat det forventede.

Mange unge har et stort forbrug af stoffer. Mange ryger hash og hvis man kan styre det, bliver det ikke så stort et problem, men mange gør det, for at falde til ro.

Jeg har tidligere haft klienter med ADHD og alle har, udover deres daglige forbrug af medicin, haft et stort forbrug af hash. Dette kaldes også for selvmedicinering.

Forventningspres og skæren i sig selv

Mange unge kan heller ikke magte det store forventningspres der er på dem. Det kan være via skolen, gymnasiet og andre forventninger, som gør, at de ikke kan forstå processen og hvad der sker, med det resultat, at de bliver forvirret, ”stresset” og kan slet ikke finde deres plads.

Mange piger skærer i sig selv. Dette gør de ofte fordi den fysiske smerte overdøver den psykiske, at kroppen reagere med øget endorfin produktion, så det føles som et ”fix”.

Når man er ung er der meget at tage stilling til. Den globale verden er blevet mindre og der er meget større krav til de unge end der blot var for 20 siden. Det er som om man forventer mere og mere og man må erkende, at der bare er nogle som ikke kan følge med.

Når man ikke passer ind i omverdenens bokse

Skolen har en firkant som man forventer alle skal kunne passe ind i. Der er altså bare nogle som ikke passer og hvad skal man gøre af dem? Den nye skolereform ”tvinger” jo skolen til at tage imod, ”de svære elever”, dem som før var i specialklasserne og som nu skal integreres i den ”almindelige klasse”. Ja, men giver dette ikke store problemer for resten af klassen?

Et forløb for unge

Når unge skal i psykoanalystisk behandling er det ofte 1-2 års forløb. Dette afhænger af hvor moden de er og hvor dårlige de har det. Ofte er det en god ide, at komme til behandling 2 gange om ugen i en periode.

Man arbejder med det aktuelle og tager stilling til, hvad den enkelte har som problem. Der arbejdes meget løsningsorienteret og problemorienteret frem for regressivt.

Det er altid muligt at forbedre den enkeltes situation.

DRØMMETYDNING

DRØMMETYDNING

Drømmetydning er en meget vigtig del af psykoanalysen

Drømmetydning er en meget vigtig del af psykoanalysen. Drømmetydning er med til at afkode den drømmendes psyke og derigennem at analysere hans/hendes psykiske problemer.

Drømmene vi alle har, er med til at ”rense” vores psyke om natten, så vi genskaber en frisk og ”renset” psyke når vi starter på en ny dag. Uden drømmene som gør rent i psyken, ville vi få meget svært, eller næsten umuligt, ved at få nye indtryk, dagen efter, da man så ville være fyldt op af gårdsdagens indtryk. Derfor drømmer man om natten for at sætte alle indtryk i et perspektiv, som vi bedre forstår og for at rydde op i psyken.

For en stor dels vedkommende er ens drømme centreret omkring symbolik. Hvad disse symboler betyder, bliver afkodet i en drømmeanalyse og afspejler den psykiske tilstand i en person.

At man drømmer i symbolik er en måde at censurere drømmenes indhold

At man drømmer i symbolik er en måde at censurere drømmenes indhold for at tilsløre deres virkelige betydning. På den måde vækker de fantasier, der frembringes, ikke så stærke følelsesmæssige gensvar, at man vågner af sin drøm. Søvnen fortsætter uforstyrret.

Nogen gange får man dog mareridt og disse er så kraftige, så selv om man drømmer i symbolik, vågner man af drømmen. Disse mareridt går ofte igen og man kan drømme den samme drøm igen og igen og nogen gange vågner man, andre gange gør man ikke.

I drømmetydningen

I drømmetydningen bliver det min opgave, at afdække drømmenes tilslørede betydning og derved gøre drømmenes censur forståelig, sætte ord på symbolik og gøre drømmenes særlige sprog forståeligt.

Ofte husker man kun en del af en drøm. Når man arbejder afdækkes den virkelige betydning bag den tilslørede drøm, som jo altid vil være latent, den jo er tilsløret. Der hører jeg ofte mange sige, ”mine drømme er noget meningsløst virvar, af uforklarlige hændelser”. Dette er ikke korrekt. Alt i drømmene har betydning. Nogen ting har mere værdi end andre, men alle aspekter af en drøm skal med i drømmetydningen.

Jeg sætter ord på og gør drømmene mere forståelige og derved får den enkelte et mere nuanceret billede af sig selv.

Drømmetydning er ikke kun for dem som vil i analyse, men kan bruges af alle. Man kan få en session hos mig kun med drømmetydning. Skriv dine drømme ned og lad os gennemgå disse.

Husk at dine drømme, kun er dine og kan kun tolkes ud fra et samarbejde med dig.