Vold lønner sig ikke

Hvem har ikke hørt at vold kan ikke lønne sig, eller at vold er ikke det rigtig “svar”

Vold er forkert pga dens ødelæggende konsekvenser, men at det ikke lønner sig eller er brugbart er ikke rigtig. Alle de mennesker som bruger vold gør det netop fordi det giver dem det gevinst de har brug for. Det er naturligt for mennesker at vælge det som virker, og fortsætter med det, da det giver det de ønsker. Om det så er penge, magt eller andet de har brug for.

Vold er blot et værktøj for at opnå det ønskede effekt. For den der går ud over er det ligegyldigt hvorfor volden blev brugt, det er et overgreb. Og kan have alvorlig konsekvenser.

Det som er vigtig at huske at den som bruger vold ser det ikke som noget destruktive, iallefald ikke på samme måde som offeret, og valget til at bruge vold er nemt og “lige til højrebenet”. Hvor imod offeret vil helst undgå volden.

Allerede her vil udgangspunktet for at håndtere en fysisk konflikt være på vidt to forskellige niveauer. Hvor offeret vil måtte accepterer at man er i vold og SKAL gøre noget ved det, så er volds personen allerede i “volds-modus”, og allerede på forkant og godt i gang.

Ved at give sig selv lov til at bruge “vold” til at forsvar sig selv, har man minsket den tid og mentale blokade der kan opstå ved en konfrontation, og evt. givet sig den mentale råderum til at bedre kunne håndtere situationen.

Selvforsvar – 60% ikke fysisk

Selvforsvar handler meget om at kunne komme ud af en voldelig situation, eller helst undgå helt at komme i situationen. Uden at optrappe eller skabe farlige situationer.

Når man kigger på konflikt cyklusen kan man se at en voldelig situation ikke opstår af sig selv, men der er en optrapning. Denne kan være hurtig eller langsom – afhængig af situationen (The scenario dictates – Citat : Coach Tony Blauer), men den er der.

Det er i denne fase at man kan undgå at komme i en farlig situation. Ved at genkende signalerne og situationerne er det muligt at tage de tidlig valg om at undgå at komme i en voldelig situation.

Vold er fra arbejds tilsynet defineret til at være “Enhver fysisk eller psykisk kontakt eller handling, som den enkelte person oplever krænker hans eller hendes fysiske eller psykiske grænser”, så her side stilles den fysiske og psykiske vold, men typisk vil mange tænke at en voldelig situation være kun den fysiske del.

Men det at genkende og læse signalerne både hos modparten men også en selv vil man kunne agere hurtigere og undgå at komme op i konfrontations zonen.

For at gøre dette skal der arbejdes med den fase der foregår inden den voldelig konfrontation. Når denne fase er så vigtig for at undgå den voldelig konfrontation, burde man også bruge meget energi på denne fase. Samtidig burde det man lærer være en “naturlig” del(en rød tråd) af det man måtte gøre under den voldelig konfrontation, men ligeså meget for det som sker bagefter.

For enhver konflikt træning blive det vigtig at bruge tid på det som ikke er fysisk, og i følge konflikt cyklussen kunne man sige at 60% er ikke fysisk.

At være bange

For de fleste er det utrygt at være i en fysisk konfrontation, og for nogen vil selve optrapning også være utryg.

De signaler som kroppen giver dig er en response til den situation du er i. Kroppen bliver rastløs, tankerne flyver, sveden pipler frem og måske bliver det svært at snakke og tænke klart.

Signaler som også bliver sendt hvis man nu er oppe til eksamen, eller står og vil invitere sin første kæreste ud. Helt forskellige situationer, men for dig en situation hvor konsekvens er ukendt og har en stor indflydelse på dig som person . Konsekvensen kan være fysisk(slagsmål) eller personlig(f.eks. ære), men hjerne ser det som en trussel for “status quo”, og derfor skruer den op for de forsvars mekanismer den har. Disse er så stærke at de påvirker dit mental og fysiske formåen.

Det bliver derfor vigtig at anerkende disse følelser og den “magt” de har over en, og set i lyset af fysisk konflikthåndtering er det vigtig at knytte de rigtig “drills” til de rigtige stadier i en konfrontation, ellers vil træningen modvirke den naturlig impuls der kommer i sådanne situationer.

Igennem dette vil der også bliver en større bevidsthed for dette og kunne knytte det til hensigtsmæssig reaktions mønstre. Tag for eksempel en stor grim mand der kommer for tæt på, og man begynder at mærke dette er ubehagelig. I stedefor at ignorerer følelsen, så vil der igennem SCMS(sence conflict management system) vil naturlig handling, som f.eks. at tage armene op.

Tag derfor “bange” og blive venner med det, og til knyt sunde og nyttige handlings mønstre, som igen vil give større mental overskud til bedre at klare situationen.

Konsulentydelser

Der kan være mange anledninger til at invitere en ekstern konsulent til et samarbejde. Jeg tilbyder konsulentydelser inden for den forebyggende, den udviklende såvel som den genopbyggende indsats. Her nævnes nogle af de hyppigst forekommende i overskrifter. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig.

Udvikling og samarbejde, fx ved udvikling af vækststrategi, værdigrundlag, eller handleplaner for det psykiske arbejdsmiljø, der kræver perspektivering, mødefacilitering og tilførsel af kreative input.

Fusion og forandring, fx ved organisationsændringer, sammenlægninger, konceptudvikling, ændring af politiske mål eller omlægning af produktion, der fordrer omstrukturering, nytænkning og kreativitet.

Ledelsesudvikling og –supervision, fx ved forandringsprocesser, kommunikationsstrategier, konflikthåndtering, visions- og strategiudvikling.

Medarbejderudvikling og –supervision, fx ved forandringsprocesser og ændring af ydre krav, ved belastninger eller behov for pædagogisk udvikling.

Krise og overbelastning, fx ved konflikter, stress, overfald, ulykker og mobning.

Kurser, foredrag og mødefacilitering.

Foruden konsulentydelser tilbyder jeg kurser, foredrag og mødefacilitering efter behov.

TRIVSEL, UDVIKLING & VÆKST

Alle – ledere som medarbejdere – ønsker et dynamisk, meningsfuldt og berigende arbejdsliv, hvor trivsel og udvikling er en del af hverdagen. Vi bidrager alle til at skabe trivsel for os selv, og tíl at arbejdspladsen som helhed fungerer. Ønsket om, og viljen til at bidrage til, at der er trivsel i arbejdslivet, går igen hos os alle.

Alligevel oplever vi fra tid til anden, at trivslen og væksten udfordres. Det kan være svært for os at tænke nyt i en rutinepræget hverdag. Eller det kan skabe usikkerhed hos os at slippe noget gammelt, før vi har set, at noget nyt kan bære. Vi kan blive i tvivl, om vi gør det godt nok, om vi gør det, som forventes af os, og om vi kan blive ved med at følge med.

De opgaver, der lander på mit bord, handler om at udvikle mennesker og deres arbejdspladser. Det kan gøres ved at tage fat hos den enkelte leder eller medarbejder, gennem teamet og hele virksomheden. Ved at udfordre perspektiver og værdier. Og ved at støtte menneskers evne og vilje til at tage lederskab og medansvar for helheden – uanset om de er ledere eller medarbejdere. Hvad enten jeg arbejder med et enkelt menneske, et team eller en hel virksomhed, så tænker jeg i hele organisationens perspektiv.

En forudsætning for at virksomheder lykkes, og at medarbejdere og ledere trives, er den frugtbare relation. Derfor vil mit udgangspunkt altid være relationerne mellem de mennesker, der samarbejder om at skabe trivsel, udvikling og vækst.

På disse sider kan du få et overblik over, hvilke opgaver og processer jeg kan bidrage til, og hvilke metoder jeg benytter mig af. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere.

Kom videre efter utroskab

Er du seriøs med dit ægteskab? Og vil du tilbage til hvad det var?

Beskyld ikke dig selv. Din ægtefældes grunde til at være utro er ikke altid åbenlyse, og du føler måske den naturlige ting er at bebrejde dig selv. Måske tænker du at du er blevet fjern eller ikke har været særlig imødekommende i soveværelset. Måske har du ladt arbejde overvælde dig og ikke givet nok tid til forholdet. Dog kan disse være grunde til, at dit forhold har behov for lidt mere arbejde, men du skal vide, at intet du gør nogensinde får din ægtefælle til at være utro, og du bør aldrig bebrejde dig selv for din ægtefælles fejl.

  • Selvfølgelig kan du være skyld i et bestemt problem I forholdet, og det er vigtigt at erkende dette. Dog bør du aldrig tænke at en fejl du har lavet gør din ægtefælles utroskab okay.
  • Hvis du fokuserer for meget på at bebrejde dig selv, så vil det være det samme som at lade din partner af krogen. Det er vigtigt for dig også at fokusere på din partners adfærd.

Bliv ikke besat af tredjeparten. Hvis du vil drive dig selv til vanvid så hurtigt som muligt, så stil en million spørgsmål om den anden man eller kvinde. Brug timevis på at stalke den persons Facebook profil, eller endda prøv at fange et glimt af den person i virkeligheden. Du tror måske at vide alt om denne person kan hjælpe dig med at regne ud, hvad det var der var galt med dit forhold, men i virkeligheden, vil dette ikke give dig flere svar, dog vil det forårsage dig masser af smerte.

 • Når en ægtefælle har en affære, er det sjældent om den tredje person. Medmindre at ægtefællen tror han virkelig har startet et meningsfyldt forhold til en tredjepart, det meste af tiden, er det virkeligt et udtryk for den utros utilfredshed med sig selv eller ægteskabet. Hvis du fokuserer for meget på den anden mand eller kvinde, så vil du ikke tænke på din ægtefælle eller forholdet
 • Selvom at vide nogle ting om sagen kan bringe dig komfort, ønsker du ikke at vide alt for meget om, hvordan den anden person ser ud, hvad han lever af, eller andre detaljer, der sandsynligvis vil distrahere dig eller gøre dig få dig til at føle dig dårligt med dig selv. Det er bare ikke det værd.

Forsøg ikke at rationalisere det. Selvom du måske tror, at du vil være i stand til at bevæge dig fremad, hvis du bare kan finde en logisk forklaring på, hvorfor utroskaben skete, som det faktum, at din mand har følt sig magtesløs lige siden han mistede sit job, eller at tredjeparten lagde an på din kone så meget, at hun umuligt kunne modstå, er der ingen grund til at forsøge på at få mening ud af noget vrøvl. Accepter, at du er såret, og at du har brug for at finde en måde at komme videre, men tro ikke, at lave undskyldninger for din ægtefælle, er måden at komme dertil.

 • Hvad gik gennem din ægtefælles sind, da han eller hun besluttede sig for at være utro, kan trodse logik. Du må ikke bruge for meget tid på at forsøge at komme med en perfekt grund til, hvorfor det skete, og arbejde på at bevæge dig fremad i stedet

Fortæl ikke hele verden. Du kan føle dig utrolig såret og utrolig vred, og kan have lyst til at fortælle alle dine familiemedlemmer, dine nærmeste venner, eller endda at skrive om det på sociale medier for virkelig at få dine følelser ud. Men hvis der er en chance for, du ønsker at forene og få tingene til at virke, så bliver du nødt til at håndtere dig med at mennesker ser på din ægtefælle og dit forhold anderledes resten af dit liv. I stedet for at fortælle alle, du kender, fortæl kun de mennesker tæt på dig, som du tror kan virkelig hjælpe dig tænke dette igennem.

 • Når du fortæller alle om, hvad der skete, kan du føle en indledende lindring, men det kan blive efterfulgt af noget smerte og fortrydelse. Du havde måske ikke indset, at du ikke var klar til alles råd eller domme.
 • Hvis du fortæller dine nære venner om din partners utroskab, skal du sørge for at gøre det forsigtigt, hvis du ikke er sikker på, hvad du vil gøre ved det. Hvis dine venner tror, du helt sikkert vil forlade din partner, så de kan fortælle dig de 1.000 ting, de aldrig kunne lide ved ham, og det vil rent faktisk ikke gøre du føler dig bedre og kan føre til forlegenhed længere nede af vejen, hvis du vælger at blive i forholdet

Du må ikke besætte dig over, hvad dine venner og familie vil tænke. Sammen med ikke at fortælle alle, du kender, hvad der skete, bør du ikke bekymre dig om, hvad de mennesker, der kender til affæren tænker. Selvom de mennesker tæt på dig kan give dig gode råd, i sidste ende, handler det om, hvad der er bedst for dig, og du bør ikke spørge dig selv, hvad alle andre tænker, hvis du beslutter at forlade eller at blive i forholdet. I sidste ende, er det ligegyldigt, hvad alle andre tænker, og du bør ikke lade andres domme forvirre din beslutningsproces.

 • At tale med de mennesker tæt på du kan helt sikkert hjælpe dig med at få styrke såvel som et nyt perspektiv på din situation. Men i sidste ende, skal du vide, at deres meninger aldrig kan erstatte dine egne

Du må ikke tage store skridt før du har reflekteret. Selvom du måske tror, at du ønsker at pakke dine ting eller sparke din ægtefælle ud af huset det sekund du opdager utroskaben, har du brug for at tage mere tid til at tænke dette igennem. Du kan helt sikkert bruge lidt tid væk fra din ægtefælle, men undgå at sige du vil have en skilsmisse eller tage nogle drastiske foranstaltninger med det samme. Giv dig selv tid til at reflektere over, hvad der skete, og hvad der er bedst for dig og dit forhold i stedet for at gøre noget, du vil fortryde senere.

 • Selvom beslutningen at tage lidt tid fra hinanden umiddelbart kan være en god ting, bør du undgå at sige, at du ønsker en skilsmisse, så snart du hører om det; selvom det kan være, hvad din mavefornemmelse fortæller dig at gøre, vent, indtil du har et klart sind, før du beslutter dig i sidste ende.

Du må ikke straffe din ægtefælle. Selv om det kan føles godt at være ond ved din ægtefælle, at tage de ting væk, som de elsker, eller endda at have din egen affære som gengæld vil denne form for adfærd ikke få dig meget langt, og det vil ikke hjælpe dig flytte dit forhold fremad. Selvom du kan blive såret, fjern fra din ægtefælle, og holde afstand i et stykke tid, bør du ikke aktivt forsøge at få ham eller hende til at føle sig værre, eller vil i begge ende med at have det forfærdeligt.

 • At straffe din ægtefælle vil kun fylde dig med mere bitterhed og vil få dit forhold til at føle sig endnu værre. Det er okay at tage lidt tid fra hinanden og at være mere kold og fjern end normalt, men at være aktivt ond vil ikke gøre noget bedre

Del 2

At tage de første skridt

Stil dine krav. Du bør tage din tid til at tænke over, hvad du ønsker fra din ægtefælle, før du begynder en samtale med ham eller hende. Du må ikke bare begynde at tale om utroskab og komme videre til gråd og forsoning. I stedet tag lidt tid til at formulere en slagplan, så din ægtefælle ved, hvad du forventer af dem, hvis de vil have forholdet til at fortsætte. Dette bør ikke føles som en straf, men som en plan for at komme videre sammen.

 • Lad din partner vide, hvad han eller hun har brug for at gøre for dig for at fortsætte forholdet. Dette kan omfatte at gå til rådgivning sammen og muligvis væk fra hinanden, tage konkrete skridt til at genopdage de ting, i elskede at gøre sammen, lave tid til kommunikation hver nat, eller sove i separate lokaler, indtil du føler dig tryg med at dele et værelse igen
 • Hvis du tænker på at få en skilsmisse, ønsker du at få en advokat så tidligt som du kan. Jo før du gør dette, jo bedre forhandlingsposition har du.

Giv det tid. Selv hvis du virkelig føler dig klar til at tilgive din ægtefælle eller at tingene kommer tilbage til det normal, bør du vide, at det kan tage lang tid at genvinde denne tillid og kærlige følelse, du engang havde for din ægtefælle. Selv hvis i er begge fast besluttet på at få det til at virke, kan det tage lang tid for tingene at føle, i mangel af et bedre ord, “normale” igen, og for dig at føle kærlighed mod den person, du giftede dig med. Dette er helt naturligt. Hvis du forsøger at haste tingene sammen kan du løbe ind i problemer.[3]

 • Du vil ikke være i stand til at tilgive din partner eller at føle sig som om tingene er tilbage til normalt natten over. Det kan tage måneder eller endda år, at genopbygge denne tillid igen
 • Du bliver nødt til at tage det langsomt, også. Det kan tage mange dage, for dig at føle komfortabel med at sove i samme seng som din partner igen, gå ud til middag med dem, eller at nyde at gøre de ting, i elskede at gøre sammen. Vær forberedt på dette.

Få dine følelser ud. Lad din ægtefælle vide, hvad du føler. Fortæl dem om den vrede, skade, forræderi og smerte, de har sat dig igennem. Du må ikke holde din vagt op og handle som om det var ingen årsag; lad dem virkelig se din smerte og høre, hvordan du føler. Hvis du ikke er ærlig og åben om, hvad du går igennem, så vil i aldrig være i stand til virkelig at bevæge jer fremad sammen. Selvom du kan føle genert eller bange for at afsløre dine sande følelser, er det vigtigt at du gør det.

 • Hvis du er nervøs overfor din ægtefælle eller ikke siger alt, hvad du vil sige, kan du skrive alle de ting ned, du vil dele. På den måde vil du ikke gå tabt i nuet og glemme et vigtigt punkt, du ønskede at lave.
 • Hvis du føler for følelsesmæssig til at have en samtale om, hvad der skete, giv det et par dage eller vent længe nok til at føle dig godt tilpas til at tale om det så oprigtigt som muligt. Selvfølgelig kan samtalen måske aldrig føle sig helt sikker, men du kan tage lidt tid til at få din støtte tilbage, hvis du har brug for det. Når det er sagt, ønsker du ikke at udsætte denne samtale for længe.

Stil de spørgsmål du vil have svar på. Du ønsker måske noget klarhed, når det kommer til, hvad din utro ægtefælle gjorde. Hvis du ønsker at stykke sammen, hvordan dette har stået på, så kan du stille spørgsmål om, hvor mange gange det er sket, hvor det skete, hvordan det begyndte, eller endda om, hvad din ægtefælle mener om denne anden person. Men hvis du ønsker at der er en chance for, at forholdet varer, så bør du tænke to gange, før at du spørger om detaljer, som du kan være bedre tjent med ikke at vide.

 • Stil eventuelle spørgsmål, du tror vil hjælpe dig med at få en bedre fornemmelse af, hvor dit forhold står. Men prøv at undgå at stille spørgsmål bare for at tilfredsstille din nysgerrighed; svarene kan ende med at såre for meget.

Bliv testet. Så pinligt som det end kan lyde, så snart du ved, at din ægtefælle har været utro ved dig, bør du både blive testet med det samme. Du ved ikke hvilke sygdomme tredje parten kunne have haft, og du kan ikke vide, om ikke de er blevet givet videre til dig. Selvom din ægtefælle kan hævde, at dette ikke er nødvendigt, er det hvad i behøver at gøre for at sikre i begge sikre.

 • At går gennem denne proces vil også hjælpe din ægtefælle at forstå alvoren af sine handlinger. At sove med en anden samtidig med at sove med dig har sat dig i fare, og det er vigtigt at erkende dette.

Lyt til din ægtefælle. Selvom du føler dig såret, overvældet, forrådt, vred, og en række andre følelser, som du ønsker at slippe fri, er det vigtigt at også at lytte til din ægtefælle. Du kan føle som om at høre deres side er det sidste, du ønsker at gøre, men hvis du ønsker at få lidt klarhed og for at flytte forholdet fremad, så er du nødt til at høre hans eller hendes side af historien. Du kan lære om nye følelser eller frustrationer, som du ikke vidste din partner havde.

 • Det er ikke fair at tro, at de ikke fortjener at fortælle sin side af historien eller at have følelser i alt dette. Selvom du måske ikke føler dig klar til at konfrontere din ægtefælles følelser, er du nødt til at lade ham udtrykke sig, hvis du ønsker at komme videre

Forbedr din kommunikation hver dag. Når du og din ægtefælle er begyndt at tale om utroskab, kan du arbejde på at forbedre din linje for kommunikation. Sørg for at være åbne og ærlige, at tale regelmæssigt, og undgå at blive passiv aggressiv så meget som muligt. Selvom dette kan synes umuligt, efter hvad din ægtefælle gjorde, er det vigtigt at kommunikere så godt som du kan, hvis du vil have tingene til at blive bedre.

 • Når du er klar til det, gøre et punkt for at møde hver dag, skubber alle distraktioner til side, og taler om, hvordan dit forhold går. Hvis du har lyst til dette er udmattende og kun opkog gamle følelser, så skal du arbejde på at tale mere om den nuværende og fremtidige end fortiden
 • Når du er op til det, gør det til punkt at mødes hver dag, skub alle distraktioner til side, og tal om, hvordan jeres forhold går. Hvis du føler dette er udmattende og kun genopbringer gamle følelser, så skal du arbejde på at tale mere om den nuværende og fremtidige end fortiden
 • Det er vigtigt, at du og din ægtefælle tjekker ind med hinanden for at se, hvordan i føler. Det er tid til at være på vagt og fokusere på dit forhold. Hvis i ikke har en stærk kommunikation, så er det svært at bevæge sig fremad.
 • Arbejd med at udtrykke dine følelser med “Jeg” udsagn, såsom at sige, “jeg føler mig trist, når du ikke hilser mig efter du kommer hjem fra arbejde,” i stedet for at bruge “du” udsagn, såsom “Du giver aldrig mig nogen opmærksomhed efter du kommer hjem fra arbejde “, der kommer ud som mere anklagende.

Beslut om du ønsker at prøve at fikse det. Selvfølgelig, når du begynder at tale om utroskab, skal man også tage en vigtig beslutning: tror du, du i sidste ende du kan tilgive din ægtefælle og havde et sundt forhold igen, eller tror du, der ingen chance er for det nogensinde vil fungere? Det er vigtigt at være ærlig overfor dig selv og tænke over, hvorvidt dit forhold er værd at redde. Det vigtigste er at tage den tid og plads, du har brug for virkelig at reflektere før dy foretager nogle forhastede beslutninger.

 • Hvis du har talt med din ægtefælle, udtrykt dine følelser, og hørte hans eller hendes side af historien, med følelsen af at du har haft tid til at reflektere over dine følelser, så kan du begynde at beslutte, om du vil forsøge at gøre tingene bedre.
 • Hvis du beslutter dig for at få det til at virke, så forbered dig på at sætte i en stor indsats i det. Hvis du ved, det er ovre for dig, så er det tid til at tage skridtet til at få en skilsmisse. Hvis det er den vej for dig, så skal du kigge på lovgivningen i dit land og / eller stat – de har tendens til at variere ganske meget.

Del 3

Genbyg jeres forhold

Gør hvad der er bedst for dig. Desværre kan intet magasin, ven, familiemedlem eller læge fortælle dig, hvilken beslutning er bedst for dig-eller for din familie. Hvis der er børn involveret, så bliver din beslutning endnu mere kompliceret. Selvom du måske tror, der kun er ét rigtigt svar, i sidste ende, er du nødt til at være ærlig overfor dig selv og se, hvad dit hjerte virkelig fortæller dig. Det kan tage lang tid at finde sandheden, men det vigtigste er, at du erkender, at ingen andre kan fortælle dig hvad du skal gøre, eller hvad du føler-især ikke din ægtefælle.

 • Det kan være en skræmmende tanke, fordi chancerne er, at du får brug for lidt tid til at finde ud af svaret. Men hvis der er noget, din mavefornemmelse fortæller dig allerede, så lyt til det.

Foretag et valg om at tilgive. Husk, at tilgivelse er et valg; det er ikke noget, der enten sker eller ikke. Hvis du er villig til at tilgive din ægtefælle, eller endda til at forsøge at tilgive ham eller hende, så er du nødt til beslutsomt træffe det valg at gøre det. Tilgivelse vil ikke bare falde i skødet, og du skal arbejde for at komme dertil. Det første skridt er at acceptere, at du vil forsøge at gøre tingene bedre.

 • Vær ærlig med din ægtefælle om dette. Lad ikke dit ønske om at tilgive eller ikke tilgive forblive et mysterium. Lad ham eller hende vide, at du virkelig ønsker at prøve at få det til at virke.

Tilbring tid sammen, som ikke har noget at gøre med sagen. Hvis du ønsker at begynde at genopbygge jeres forhold, så skal du og din ægtefælle tilbringe kvalitetstid sammen, der har noget at gøre med det faktum, at din ægtefælle var utro. Arbejdet med at gøre de ting, i plejede til at elske sammen og undgå de steder, der minder dig om utroskab, der fandt sted. Gør en indsats for at starte op fra bunden, og sørg for dit forhold har et solidt fundament gennem daglige aktiviteter, før i bevæger dig fremad for hurtigt

 • Du kan endda opdage en ny aktivitet, såsom vandreture eller madlavning, at gøre sammen. Dette kan hjælpe dig se dit forhold i et nyt lys. Bare sørg for at du ikke har lyst til din partner lider gennem det eller forsøger alt for meget.

Tag vare af dig selv. Når du har at gøre med en utro ægtefælle, kan din sidste prioritet være at tage vare på dig selv. Du kan have alt for travlt og føle en hvirvelvind af komplicerede følelser til at tænke over ting som at spise tre måltider om dagen, at få lidt solskin, og sørge for at få nok søvn. Men hvis du ønsker at forblive stærk i denne svære tid, og at have energi til at arbejde på dit forhold, så det er præcis, hvad du skal gøre. Her er nogle ting at huske på:

 • Prøv at få mindst 7-8 timers søvn per nat. Hvis du ikke kan sove, fordi du er generet af din ægtefælle sover ved siden af dig, bør du føler dig tryg nok til at diskutere alternative sove arrangementer
 • Arbejdet med at spise tre sunde måltider om dagen. Selvom du kan være tilbøjelig til at spise mere usunde fødevarer, såsom sukkerholdige snacks, fordi du er stresset, bør du prøve at holde dig sund for at holde humøret oppe. Fed mad få dig til at føle dig svag.
 • Prøv at få mindst 30 minutters motion om dagen. Denne tid er god for dit sind og krop og kan give dig lidt tid til at være alene og ikke tænke på affæren.
 • Skriv en dagbog. Prøv at skrive i det mindst et par gange om ugen for at tage lidt tid at komme i kontakt med dine tanker.
 • Du må ikke isolere dig selv. Brug mere tid med dine venner og familie til at føle centreret.

Søg rådgivning. Selvom rådgivning er ikke for alle, bør du og din ægtefælle prøve det, hvis du prøver at gøre tingene bedre. Det kan føles som det vil være for pinligt eller for meget for dig, men det kan faktisk være den bedste måde at skabe et sikkert rum for dig og din partner og for dig at virkelig føler dig komfortabel at dele dine følelser. Find en rådgiver, du har tillid til, og sørg for at give den hele armen i løbet af dine sessioner.

 • Hvis det er vigtigt for dig, gøre det klart for din ægtefælle, at det er ikke-omsættelige, at du går. Din partner krænket din tillid, og han eller hun skal være i stand til at gøre dette for dig

Berolig dine børn. Hvis du har børn, så vil forsoningen med din utro ægtefælle være endnu mere kompliceret. Dine børn vil sandsynligvis føle spændingen i dit hjem, og det er bedst at være åben og ærlig med dem om det faktum, at du og din ægtefælle har nogle problemer. Selvom i ikke behøver at gå i detaljer, så lad dem vide, at du elsker dem, og at du og din ægtefælle gør det bedste i kan for at finde ud af tingene.

 • Hvis du tænker på at afslutte forholdet, lad ikke din ægtefælle bruge dine børn til at give dig skyldfølelse til at holde ud. Mens han eller hun kan hævde, at dine børn vil være bedre tjent med to forældre derhjemme, er dette ikke altid tilfældet, hvis de to forældre altid skændes eller ikke længere har omsorg for hinanden.
 • Lav tid til dem, selv mens du beskæftiger dig med denne hårde situation. At være sammen med dine børn kan også gøre at du føler dig stærkere.

Vid, hvornår det er ovre. Hvis du har gjort alt for at få tingene til at virke og bare ikke kan se dig selv tilgive din ægtefælle eller bevæge dig fremad, så kan det være tid til at afslutte forholdet. Du mp ikke blive frustreret med dig selv for ikke at kunne tilgive din ægtefælle, selv om han eller hun har arbejdet hårdt for at genvinde din tillid; nogle ting kan bare ikke blive tilgivet. Hvis du opdager, at du simpelthen ikke kan fortsætte forholdet og føler at du har gjort en indsats for at forsøge at få det til at virke, så er det tid til at træffe beslutningen og komme videre.

 • Du må ikke være gal eller frustreret med dig selv, hvis du føler at du simpelthen ikke kan tilgive. Du har gjort en indsats, og din partner er den, der har overtrådt din tillid i første omgang.
 • Hvis du har været i stand til at bevæge dig videre, så skal du ikke skamme dig over “at give efter,” heller. Du har foretaget et valg, som du synes er bedst for dit forhold og din familie, og ingen bør dømme dette.

Husk på! Samtaleterapien åbner op for dialog og løsning

Mindfulness Behandling – Din direkte vej til indre ro

Mindfulness Behandling kan hjælp dig:

 • Hvis du er stresset.
 • Hvis du savner overskud i hverdagen.
 • Hvis du oplever at din lunte er alt for kort.
 • Hvis du er deprimeret

Gennem mindfulness træner du den ultimative frihed: nemlig at slippe fri af dit sinds tyranni.
Det betyder at du eks. kan opleve frustration eller vrede, men at du bliver i stand til at slippe den igen uden at skulle reagere på den; at du kan opleve stærk længsel uden at blive slave af den.

Gennem Mindfulness behandling optræner du evnen til ikke at lader dig trække rundt i manegen af dine spontane tanker og følelser uden kontrol.

Med Mindfulness behandlinger bliver du herre i eget hus, hvor du er i stand til bevidst at styre dine tanker og følelser.

Gennem Mindfulness behandlinger opnår du:

 • Et roligt sind
 • En bedre dømmekraft
 • Kontrol over dine tanker, reaktioner, og handlinger

Det giver dig også større impulskontrol. At du formår at tænke dig om en ekstra gang inden du følger en lyst til noget.

Er du udfordret?

Ofte ved vi godt hvad vi burde gøre for os selv. Men tidspres og andre omstændigheder gør det svært at opnå de forbedringer vi ønsker.
Mindfulness Behandling giver dig et markant forspring i forhold til traditionelle Mindfulness teknikker.

Gennem Mindfulness Behandling opnår du hurtigere og mere effektivt de positive forbedringer af Mindfulness, fordi din hjerne og dit sind bliver støttet i udviklingen af din indre ro.

Når du vælger…

Når du vælger Mindfulness Behandling, kommer du hurtigere i ro med dig selv, dine følelser og dine tanker. Du får et større overskud i hverdagen og du oplever dig selv som mere ‘samlet’/’hel’.
Med Mindfulness behandling kan du reducere tiden fra du starter til du mærker effekten, fra de traditionelle 8 uger til 3-4 uger.

Få den effektive hjælp du fortjener – Så du igen kommer oven på og tilbage i føresædet i dit liv.

Parterapi – er en tillidssag

Parterapi kan bla. hjælp jer:

 • Hvis I har svært ved at få sat de rigtige ord på, så I rent faktisk forstår hinanden.
 • Hvis I oplever I er fanget i uhensigtsmæssige mønstre eller måder at omgås på.
 • Hvis I bliver ved med at støde panden imod den samme mur.

Er forholdet udfordret?

Når du/I kigger her, er det sikkert fordi du/I ønsker positiv forandring i forholdet.
Parterapi kan bl.a. hjælpe jer med at se direkte ind i kernen af jeres problematik.
– Så I kan få rettet op, få forløst og komme videre til et bedre liv sammen.

Parterapi, nytter det noget?

Det er helt normalt at I, eller en af jer, vil gå til jeres første parterapi med en vis skepsis og
tilbagholdenhed – Det skal I ikke lade jer slå ud af, sådan er det for mange.
Men allerede fra første møde får I redskaber og et overblik som I begge vil kunne mærke hjælper jer på rette vej. I vil opleve at det at I sammen, er villige til at sætte lys og fokus på det der er svært. Og som måske har ligget i ‘skyggerne’ og præget jeres hverdag negativt længe.
Vil løsne og op være lettere end I sikkert havde forestillet jer.
– Bare vent og se!

Når I får de rette værktøjer, så kan I ændre forholdet positivt… for altid!

Når 2+1 gir’ 4

For de fleste par opleves effekten af  deres terapi som om der opstår et nyt ‘rum’ imellem dem.
Et rum hvor der bliver plads til at lytte og være nærværende på en ny og konstruktiv måde.
Et rum hvor I begge trygt kan og får lov at give ærligt udtryk for JERES behov, oplevelser, følelser og syn på tingende.
Samtidig får I en erfaren ‘linjevogter’ med på banen, så dialogen ikke køre af sporet og I får kontante, ærlige og respektfulde input. Input der sikre at I kommer så hurtig og smertefrit fremad mod det forhold som passer bedst til jer.

Kan I ikke se skoven for bare treer?

Problematikken kan være åbenlys for jer begge – omkring sex, økonomi, kommunikation, utroskab, at køre i  den samme rille… eller noget helt 8.
Ofte viser det sig at kernen til problemerne ligger et helt andet sted.
– Men hvis vi ikke ved hvor vi skal lede, er det jo ikke til at finde løsningen.

I alle kærlighedsforhold aktiveres tidligere erfaringer med nære relationer.
Gamle ubevidste handlingsmønstre og overlevelsesstrategier kommer bevist el. ubevist i spil i kontakten mellem os selv og vores partner og ligger meget ofte til grund for de vanskeligheder vi møder i vores forhold.
– Her er parterapi guld værd både for jeres forhold og for jer begge som individer.

Få det rum og de input der får jer på banene igen

Lad ikke dårlig kommunikation, konflikter og misforståelser styre jeres parforhold, når der er mulighed for at få et kærligt forhold med nærvær, hvor hver især kan mærke jer selv og hinanden.

I kan også have et bevidst ønske om at gå fra hinanden, men ønsker at gøre det på en harmonisk måde, hvilket sagtens kan lade sig gøre, når bare viljen er der.
– Hvilket er vigtigt i alle tilfælde, men jo specielt hvis I har børn.

Parterapi virker – når I har et ønske om, at noget skal være anderledes i jeres liv.

Få den effektive hjælp du fortjener – Så livet og fremtiden igen bliver noget I glædes over og ser frem til sammen.

Psykoterapi – Få indsigt og frisættelse

Psykoterapi kan bla. hjælp dig:

 • Hvis du står midt i en personlig krise og trænger til hjælp.
 • Hvis du oplever at du har uhensigtsmæssige mønstre der hæmmer dig.
 • Hvis du bærer på gammel ‘bagage’ som tynger dig og dine tanker ned.

Er du udfordret?

Ofte undrer vi os over vores egne følelser, reaktioner og handlinger. Vi kritiserer og bebrejder os selv. Til tider undertrykker vi en dyb længsel, efter noget mere eller noget andet.
Problematikken kan være omkring et misbrug, familiekonflikter, vanskeligheder ved at være i parforhold, manglende selvværd, problemer omkring sex eller kommunikation m.m.

Det er muligt, at forvandle selvkritik, frustrationer og smerte, til indsigt og bruge det positivt.

Når du først er blevet opmærksom på et mønster eller kan mærke smerten, så har du muligheden for at ændre den, for altid.

De permanente, positive forandringer i dit liv, kommer når du kærligt kan lytte og tage hånd om det dine følelser fortæller dig og bevidstgøre dine muligheder.
– Dette er præcis hvad du får ud af at vælge psykoterapi!

Når du vælger…

Når du vælger at gå i psykoterapi, kommer der luft og lys ind, de steder der skaber ubehag og blokerer for livet og glæden. Over 90% af dem der kommer hos mig oplever at deres ‘problem’ reduceres MARKANT eller helt forsvinder.

Inspiration og styrke…

Gennem psykoterapi får du inspiration til at finde ind til dig selv/ din egen sandhed.
Hvilket er der du finder din indre styrke og kraft.
At arbejde psykoterapeutisk med dig selv, er at forholde dig aktivt til det der foregår indeni dig – Ikke dømmende og urealistisk, men kærligt og aktivt.
Gennem psykoterapien styrker du din egen indre myndighed, så du opdager at du er langt mere end du troede.

AFSPÆNDINGSBEHANDLING

AFSPÆNDINGSBEHANDLING

AFSPÆNDINGSBEHANDLING

En del mennesker henvender sig på grund af lidelser, der er akut opståede eller er følgevirkninger af sygdom og skader; for eksempel gigt, muskelsmerter, ledsmerter, hovedpine m.m.

Andre søger behandling for at opnå øget velvære og energi.

Afspændingsbehandling er velegnet ved forskellige lidelser som f. eks.:

 • Hovedpine
 • Spændinger og smerter i skuldre og nakke
 • Stress og stressrelaterede symptomer
 • Søvnproblemer
 • Musearm
 • Krampetendenser og uro i benene
 • Tantepukkelsyndromer
 • Graviditetsgener

Sådan foregår en afspændingsbehandling

Behandlingen tager udgangspunkt i en samtale om, hvorfor du har henvendt dig, og hvilke forventninger du har til forløbet.

Ved hjælp af blide stræk, tryk og rolige greb løsner jeg herefter dine overspændte muskler og giver impulser til de underspændte. Jeg behandler uden på dit løstsiddende tøj.

Du får vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen og bliver i stand til at mærke, hvilke bevægelser og stillinger, der gavner din krop.

Afslutningsvis får du instruktion i enkle øvelser, som er tilpasset dig og din situation, og vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen.

Der er god tid til, at krop og sind kan komme ind i en afspændt tilstand.

Sådan hjælper afspændingsbehandlingen

Behandlingen regulerer spændingsforholdet i musklerne og mindsker dermed smerter i muskler og led. Du får en øget kropsbevidsthed, hvilket giver dig en bedre indsigt i dine handle- og funktionsmønstre. Denne indsigt giver dig mulighed for at indlære gode kropsvaner og forstå, hvordan kroppen reagerer i forskellige situationer og under forskellige belastninger.

Behandlingen regulerer spændingstilstande i musklerne, afhjælper stress og giver kropsligt velvære.

Du hjælpes til at forstå sammenhængen mellem dine fysiske og psykiske gener, så du lærer at forebygge symptomerne.

Smerter og spændinger

Når det gør ondt, bruger man kroppen anderledes for at undgå smerter. Ofte er det dog på en uhensigtsmæssig måde, der i det lange løb giver endnu flere smerter. Med andre ord: en rigtig ond spiral. Afspændingspædagogik kan bryde denne onde cirkel.

Spændinger og smerter et sted kommer ofte på grund af ubalance et andet sted i kroppen. Myoser og spændinger opstår, når svage muskler sender andre muskler på konstant overarbejde. Derfor får du hver gang behandling af hele kroppen og får instruktion i enkle øvelser, der understøtter en bedre kropsholdning. Du lærer at lytte til signalerne fra din krop, bruge den mere hensigtsmæssigt og på den måde forebygge overbelastning og slid.

Stress og udbrændthed

Vi lever i en tid og kultur, hvor alt for mange mennesker har stress. Det er naturligt og ikke problematisk at have perioder i livet, hvor tempoet er lidt højere end ellers. Når den stressede periode er overstået, vil kroppen finde tilbage til sit naturlige leje. Problemet opstår, når stressen bliver kronisk, fordi der ikke er en naturlig vekselvirkning mellem aktivitet og hvile. Kroppen er derfor i forhøjet alarmberedskab hele tiden. Dette fører til mange forskellige kropslige reaktioner, som blandt andet træthed, koncentrationsbesvær, glemsomhed, smerter og forhøjet blodtryk. På sigt kan det også medføre psykiske symptomer, som blandt andet nedtrykthed, triste tanker og belastningsdepression.

Afspændingsbehandling er meget velegnet til at sænke spændings- og stressniveauet i kroppen og afhjælpe følgerne af stress og udbrændthed. Ydermere bidrager behandlingen til at erkende stresssignalerne fra kroppen. Det giver dig mulighed for at reagere på dem – og så er stresshåndteringen allerede igang.

Søvnproblemer

Er du en af den halve million danskere, der lider af søvnproblemer, kan du have glæde af afspændingsbehandling. For lidt søvn giver symptomer som for eksempel glemsomhed, træthed, koncentrationsbesvær, irritabilitet og vægtstigning.

Behandlingen giver dig den kropslige hvile og sætter nervesystemet i et lavere gear. Til slut giver jeg dig nogle øvelser og teknikker, du kan anvende lige inden sengetid for at opnå en god søvn.

Afspænding for gravide

Kroppen er på ekstra arbejde under graviditeten. En del gravide har hævede fødder og hænder, er ekstra trætte og har uro i benene ved aftenstid. Afspændingsbehandling giver velvære og energi i den gravide krop, og du får endvidere instruktion i øvelser, der kan afhjælpe dine gener.

Der kan også være en del spekulationer i forbindelse med at skifte status til forælder. Der er derfor også tid til at tale om det, du går og spekulerer over i forbindelse med din graviditet.

Velvære

Man kan også søge afspændingsbehandling for blot at opnå øget velvære i kroppen. Når muskelspændinger formindskes og nervesystemet afbalanceres oplever man, at der er ro i hele systemet. Det kan minde om den tilstand man er i, når man er på vej ind i søvnen, og den aktive dagsbevidsthed bliver sat ud af kraft.

En velværebehandling giver dig en mulighed for at blive genopladet i den travle hverdag. Nærmest som et karbad – bare uden vand.