Mange mennesker beklager sig tit, for det de ikke kan eller ikke har i deres liv

Mange mennesker beklager sig tit, for det de ikke kan eller ikke har i deres liv. De glemmer ofte, at være taknemmelige for det, de har allerede. Derfor bruger de ikke deres fulde potentiale for at skabe sig det liv, de gerne vil leve.

For hvis du spørger de fleste mennesker, om de mangler noget i det nuværende øjeblik, så vil de ofte sige, at de har alt, hvad de skal bruge. Men alligevel vil de have mere og mere, en ny bil, mange penge og måske et nyt hus. Vi har i det vestlige samfund tendens til at brokke og beklage os, selv om vi har alverdens materielle goder. Alligevel er der mange mennesker i Vesten, som lever i ensomhed og er ulykkelige. Hvis vi tager til andre ikke-vestlige lande, så er folk mere sociale og lykkelige, selv om de næsten ikke har nogen penge eller adgang til materielle og sundhedsmæssige goder.

Du vil nok spørge om, hvorfor det er sådan. Det hænger sådan sammen, at folk i ikke-vestlige lande er taknemmelige for det, de har, det vil sige, de er taknemmelige for livet som en gave. For inderst inde er vi alle sammen nøgne mennesker, der er skabt til at bruge vores fulde potentiale.

Hvordan kan vi så tilføre den lykke og taknemmelighed

Hvordan kan vi så tilføre den lykke og taknemmelighed, for det vi har i den vestlige verden og i vores liv? Jo, det gør vi ved at sætte pris på de ting, vi har, og de relationer, som vi har til andre mennesker. Når du sætter pris på det, så får du øje på de ressourcer og den kraftfulde energi, som allerede eksisterer i dig. Du vil kunne stille dig selv det spørgsmål, hvorfor du er her, og hvad dit formål med at være her på jorden er. Så vil du opdage, at du har alt det, du skal bruge, og ikke længes efter mere af det, du ikke har.